Real Astrology, Willem Simmers

TOENEMENDE (TOEKOMST) EN AFNEMENDE (VERLEDEN) ASPECTEN

Het is makkelijk om ons voor te stellen dat planeten die zich naar elkaar toe bewegen (bezig zijn ‘vol te lopen’), verband houden met het realiseren van een en ander. De planeet die daarbij het initiatief heeft, is de planeet die zich het snelste voortbeweegt. Die ‘wil’ wat.

Afbeelding: toenemend aspect

Met andere woorden, een toenemend aspect laat een bepaalde mate van gedrevenheid zien, voor iets in de verre of nabije toekomst dat men wil bereiken. Hebben we daarbij te maken met bijvoorbeeld Mercurius en Mars, waarbij Mercurius als hij direct loopt de snelste is, dan behoort het tot de mogelijkheden dat men er bewust of onbewust naar streeft, om wat voor een reden dan ook, zich verbaal krachtig uit te drukken. Misschien heeft men het idee pas serieus genomen te worden, als er met de vuist op tafel wordt geslagen. 

Wellicht kunnen we ook gewoon zeggen dat het het lot van de betrokkene is, om te leren communiceren op een aansturende (pep talk) manier. Hoe dan ook, de toenemende planeet zet processen in gang, waarbij zijn aard gekoppeld wordt aan de planeet waarmee hij aspecten gaat maken. Toenemende aspecten versterken de ambitie.

 

Afbeelding: afnemend aspect

 

De afnemende aspecten laten zien waar de horoscoopdrager al mee is toegerust en waar hij of zij in de meeste gevallen geen weet van heeft. Wellicht dat men dit heeft overgeërfd van zijn of haar ouders of voorouders. Men heeft, in positieve zin, de ‘x’-factor, bij wijze van spreken al in zijn of haar genen verankerd. Betreft het bijvoorbeeld een afnemende conjunctie (of welk soort aspect dan ook) van Mercurius met Mars, dan behoort het tot de mogelijkheden dat men, in negatieve zin, een uit de heup schietende flapuit is die zich niet bekommert om het effect of de draagkracht van zijn of haar woorden en/of heeft men ‘losse handjes’.

Maar, in positieve zin is men een soort coach en weet van nature hoe hij of zij de ander warm kan laten lopen voor de ideeën die hij heeft. In het eerste geval (het toenemende aspect) is het een uitdaging en moet (of wil) men er voor werken om de nodige strepen te behalen. In het tweede geval krijgt men (los van andere factoren) automatisch krediet. Anderen zien de kwaliteiten van de persoon in kwestie duidelijker dan zij zelf. ‘Daar zou je meer mee moeten doen’, krijgen de betrokkenen soms te horen. ‘Hoezo?’, vraagt desbetreffende zich dan af. De reden hiervoor, is dat men zelf meer bezig is met planeten die toenemende aspecten aan het maken zijn. Het is de uitdaging die de mens trekt, nietwaar?

Horoscopen met louter afnemende aspecten, kan een sterke behoefte geven aan de horoscoopdrager, zich terug te willen trekken uit allerlei activiteiten en weet men niet zo goed waaraan men zich wil zou willen wijden.