Real Astrology, Willem Simmers

DUIDEN VAN DE HUIZEN

Ongeveer driekwart van de horoscoopduiding valt of staat met ons begrip over dit onderdeel van de astrologie. We bespreken hier een benadering van de huizen, vanuit een perspectief die op onderdelen hoogstwaarschijnlijk afwijkt van wat je als beoefenaar van de astrologie gewend bent. M.n. als het gaat over het vijfde en eerste huis. Met wat je daar tegenkomt hoef je het uiteraard niet mee eens te zijn. Kijk eenvoudig of het je kan helpen bij het duiden van de horoscoop als geheel.

Tekst voor het overgrote deel overgenomen uit mijn boek: Klassieke Astrologie voor de moderne Astroloog

 

Huizen niet hetzelfde als dierenriemtekens

Als je je al wat langer in de astrologie hebt verdiept, dan weet je inmiddels wel dat de huizenbetekenissen niet gelijk geschakeld kunnen en mogen worden met de dierenriemtekens. Dit is echter lang niet vanzelfsprekend voor de beginnende astrologiebeoefenaar. Want, het is verleidelijk om de koppeling tussen tekens en huizen wél te maken, omdat er nu eenmaal raakvlakken zijn tussen deze twee grootheden. Zo zeggen we bijvoorbeeld dat het eerste huis met het eerste teken Ram verband houdt. Ram, zo redeneren we, heeft te maken met voorwaartse kracht en ondernemingszin en het eerste huis is een terrein dat laat zien hoe we ons opstellen naar de buitenwereld. Het tweede teken Stier is een behoudend teken, dus het tweede huis is het terrein waarop we voorzichtig opereren ten einde onze verworvenheden niet in gevaar te brengen, et cetera.

 

Planeten bewegen zich door de tekens van Ram naar Stier naar Tweelingen en zo verder

En, omdat we de planeten tegen de klok door de tekens zien trekken, van Ram naar Stier, Tweelingen, Kreeft en zo verder, zijn we hier verhalen bij gaan bedenken die het misverstand (huizen zijn hetzelfde als tekens) alleen maar groter hebben gemaakt. Deze verhalen maken voor de beginnende astrologiebeoefenaar een soort ontwikkelingsgang zichtbaar. Zo wordt de Ram in sommige van deze verhalen gezien als de initiatiefnemer van een onderneming (eerste huis), de Stier die hier de begroting voor maakt (tweede huis), de Tweelingen die hiervoor netwerkt en de agenda regelt (derde huis) en zo verder. Doorgaans zijn dit hele inzichtelijke verhalen die prima geschikt zijn om de grondbetekenis van de huizen te leren onthouden. Dus ja, al met al is het dan ook geen wonder dat we daarmee makkelijk op het verkeerde been worden gezet.

Maar, denken we daar op een logische manier even over na, dan zie je meteen dat deze verhalen een 'omgekeerde energie' vertegenwoordigen. Als we namelijk het eerste huis associëren met voorwaartse stappen en naar buiten gerichte activiteiten, en we koppelen hier een ontwikkelingsproces aan zoals hierboven geschetst, dan botst dit met de natuurlijke flow. Waarom? Omdat het niet logisch is dat we met de volgende stap binnen dit proces, via het tweede huis en daarna het derde vierde enz., terug de nacht in gaan i.p.v. de dag, waarin de voorwaartse gerichtheid zich verder kan ontplooien. Met wat volgt zal dit nog worden verduidelijkt.

 

Dagbeweging, de loop van de planeten door de huizen

De schoonheid van wat volgt over hoe de vork in de steel zit voor wat betreft de betekenis van de huizen, is van een eenvoud die de astrologie opeens een stuk inzichtelijker én eenvoudiger maakt om mee te werken. Er zijn zoals je weet twee bewegingen zichtbaar: de loop van de planeten door de dierenriemtekens (tegen de klokrichting in) én de loop van de planeten door de huizen (met de klok mee), de zogenoemde dagbeweging. Voor het kunnen begrijpen van de werkelijke diepte en werking van de huizen, dienen we uit te gaan van laatst genoemde, de dagbeweging (primaire beweging) van de planeten, want hiér zijn de huisbetekenissen van afgeleid. 

Als de Zon, hét symbool voor ontwikkeling en bloei op alle lagen van ons bestaan, de ‘nacht in gaat’, dan zien we hem met de klok mee, ondergaan in het zevende huis. Daarna reist hij met zijn gevolg door huis zes, vijf, vier, et cetera. Een geheel nieuwe start en/of onderneming vindt plaats als hij weer bóven de ascendant komt, de daghelft van de horoscoop. Dán pas, in het licht, beginnen allerlei zaken hun beslag te krijgen en vindt er groei en bloei plaats. 

 

Egypte

De wortels van de westerse astrologie liggen, voor zover we hebben weten te achterhalen, waarschijnlijk in Egypte en in de omringende landen die we tegenwoordig het Midden-Oosten noemen. In het oude Egypte zag men de Zon als een god (Ra) die, bij het vallen van de avond, stierf aan de westelijke horizon (zevende huis). Vervolgens doorliep deze god allerlei stadia in de onderwereld waar hij een nieuw lichaam verkreeg. Hiermee stapt hij bij het ochtendgloren weer fris en fruitig de wereld in (eerste huis).

Zoals we zullen gaan ontdekken zijn het deze specifieke stadia van de dagbeweging van de Zon, waar de huizen hun betekenis aan ontlenen. Dit zorgt ervoor dat we sommige huizen in een iets ander daglicht moeten gaan zien dan we gewend zijn. Maar wees gerust. Verreweg het meeste zal je bekend voorkomen. 

 


BETEKENIS VAN DE HUIZEN IN HET LICHT VAN DE DAGBEWEGING VAN DE ZON

Hieronder duiden we de huizen, kijkend door de mythologische bril van de oude Egyptenaren. We beginnen bij het zevende huis, de plaats waar Zonnegod sterft. Daarvandaan vervolgen we onze weg via het zesde huis, dus met de klok mee, tot we zijn aangeland in het achtste huis. Het is deze volgorde die we mogen zien als de verschillende stadia waar we als mens van geboorte tot aan de dood aan onderhevig zijn. 


Dagbeweging Zon: Het zevende huis

Het zevende huis wordt, en dat zal na bovenstaande gelezen te hebben nu wel duidelijk zijn, onder meer in verband gebracht met de dood. Maar óók met seksualiteit (komt overeen met de Indiase astrologie). Hoewel je het waarschijnlijk anders hebt geleerd, is de toekenning van seksualiteit aan dit huis wel begrijpelijk, want in het zevende huis delen we ons leven met een ander. Als dat delen goed gaat is dat natuurlijk fijn, zo niet dan behoort het tot de mogelijkheden dat we elkaar op den duur enkel nog maar het leven zuur maken.

De dood en seksualiteit liggen op een bepaalde manier dicht bij elkaar. De dood is zowel het ultieme loslaten van een bepaalde dimensie, als ook het betreden van een geheel nieuwe dimensie (althans, gezien vanuit het niveau van de afgescheiden persoonlijkheid). 

Zo behoort het ook tot de mogelijkheid dat er na het orgasme, dat ook wel de kleine dood wordt genoemd, hier nieuw leven uit voortkomt. Hoe dan ook, volgens de Egyptische mythologie sterft de Zon (symbool van het leven), wanneer hij in het zevende huis is aangeland en kort daarop onder de horizon verdwijnt naar de ‘onderwereld’ (nachthelft van de horoscoop). Daarna wordt er echter van alles in het werk gesteld om hem een nieuw lichaam te schenken, zodat hij weer opnieuw geboren kan worden. 


Dagbeweging Zon: het zesde huis

Nadat de Zon (wij, laten we het maar meteen op onszelf betrekken) in de onderwereld is afgedaald, kunnen we niet veel anders doen dan onze wonden likken en werken aan herstel. Het zesde huis dat misschien wel het meeste wordt geassocieerd met ziekte en gezondheid, functioneert als een soort oplaphuis en gaat in praktische zin over herstel- en onderhoudswerk-zaamheden. Het zesde huis, en dit is belangrijk, gaat niet zozeer over de gezondheid zelf. Het gaat over aandoeningen en ziekte en wat we kunnen doen om daarvan te herstellen.

Als we de Egyptische mythologie blijven volgen, dan is de Zon in de onderwereld onderworpen aan de wetten die daar gelden. Als afgeleide hiervan, vallen slaven onder het zesde huis, waarmee deze onderwerping goed wordt geïllustreerd. 

Vertalen we dit (slavernij) naar het heden, dan mogen we dit in het gunstigste geval zien in het licht van dienstbare activiteiten waar we ons eigenbelang even moeten parkeren ten behoeve van het welzijn van anderen, én eventueel zorg moeten gaan dragen voor nieuw leven in wording. Zwangerschap tenslotte, kan een natuurlijk gevolg zijn van onze intieme avonturen in het zevende huis. Als er sprake is van zwangerschap, dan zorgen in eerste instantie de kleinst mogelijke bouwstenen via celdelingen (het betere priegelwerk, zesde huis) voor de opbouw van een nieuw lichaam. Voor zowel de vrouw als de man geldt (maar voor de man in mindere mate), dat zij volledig in dienst komen te staan van het vooralsnog onzichtbare leven in wording.


Dagbeweging Zon: het vijfde huis

Het vijfde huis wordt, zowel oosters als westers, geduid als het huis van kinderen. Niet zo vreemd gezien het voorgaande. We hebben een nieuw lichaam aangenomen en hier in het vijfde huis worden we, en nu niet meteen steigeren want dit is even een aanname waar ik vrij zeker van ben dat je die niet gewend bent, geboren en welkom geheten. De buren en heel de familie komt naar ons kijken. We krijgen, als het meezit, alle aandacht en worden op onze wenken bediend. Je kunt je voorstellen dat de mate waarin we ontvangen of welkom worden geheten, grote invloed heeft op het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde in de latere fasen van ons leven. Het vijfde huis vertelt over de mate waarin we tegen onszelf zeggen: Ik mag er onvoorwaardelijk zijn.

Dit is daarom een waanzinnig belangrijk huis. Deze zou in de top 3 van onze aandachtspunten aan het begin van elke horoscoop-duiding moeten staan, daar de energie die je als eerste meekrijgt bij de entree in dit bestaan, blijft doorwerken voor de rest van je leven.


 

Dagbeweging Zon: het vierde huis

Zien we de reis van de Zon echt als een ontwikkelingsgang waarna ‘hij’ opnieuw geboren kan worden, dan begint hier, in het vierde huis, zijn peuter- en kleutertijd. In deze periode veroveren we, als dat aan de orde is, een plaats binnen de familie. We ervaren ook hier weer, als het meezit, de geborgenheid van een veilige en liefdevolle thuishaven. Beide ouders vallen onder dit huis, de vader in het bijzonder. Er is, en dat zal je misschien verbazen, geen boek uit de oudheid te vinden die de moeder heeft toegekend aan het vierde huis.


 

 

Dagbeweging Zon: het derde huis

In het derde huis is het spelelement volop aanwezig en leren we, net als in de dierenwereld, door elkaar uit te dagen onze krachten te meten. Natuurlijk is dit (tegenwoordig) ook het huis dat verband houdt met het lagere schoolonderwijs.


 

 

Dagbeweging Zon: het tweede huis

In het tweede huis moeten we laten zien (en willen we vaak ook laten zien) waartoe we in staat zijn. De fase waarin we als kind zeggen: 'dat kan ik zélf wel!' Er wordt een beroep gedaan op onze zelfredzaamheid. We leren de vaardigheden waarmee we onszelf kunnen onderhouden.

 


Dagbeweging Zon: het eerste huis, de ascendant

Wanneer dan uiteindelijk het eerste huis aan de beurt is, varen we de haven uit met de vaardigheden en verwachtingen die we onszelf in de vorige huizen hebben eigen gemaakt of aangereikt hebben gekregen. ‘Hallo wereld, hier ben ik.’ Onze opvoeding is ten einde en ook met betrekking tot ons uiterlijk zijn we inmiddels zover ‘uit-geboetseerd’, dat we tot in lengte van jaren herkenbaar blijven voor de buitenwereld. En ja, natuurlijk hebben we met de entree in het eerste huis wel degelijk óók met een geboorte te maken, maar, vanuit dit perspectief, niét met de concreet fysieke geboorte zoals je in vrijwel alle tekstboeken kunt lezen en die we klakkeloos hebben aangenomen als waar.  

Het voor de eerste keer aanschouwen van het licht, zo kunnen we in oude teksten lezen, wordt voor het gemak geïnterpreteerd met het uit de buik en daarmee beschermende omhulling komen van de moeder. Het is echter aannemelijker om er vanuit te gaan dat het gaat over het verlaten van de beschermende kaders van hen, die ons begeleid hebben tot aan het punt alwaar we geheel onafhankelijk onze vleugels uit gaan slaan. Vanaf dit punt, de ascendant, stappen we de wereld in en vervolgen we onze weg.

Tja, de gevorderde astrologen onder ons, zitten nu waarschijnlijk al vanaf het moment dat ze over het vijfde huis hebben gelezen, vast met hun tanden in het tafelblad. Maar kijk, de Griekse naam voor dit huis, anatole, betekent onder meer: zelfstandig in het leven staan. Wel, succes. probeer dat maar eens nadat je net geboren bent. Zelfstandig in het leven staan is pas mogelijk nadat we zijn toegerust met de nodige vaardigheden om te overleven en zeer zeker niét nadat we nog maar net geboren zijn.

 

Hele tekens en huizen systeem, het Whole House (WH) huizensysteem.

We werken hier met  het WH huizensysteem dat ooit het meest gangbare systeem was en nu gelukkig weer sterk aan het opkomen is. Het is wat mij betreft het best werkende systeem en ik kan dan ook iedereen aanraden hiermee te gaan werken.

Waarom een verwijzing naar dit huizensysteem? Wel, zodra de Zon het eerste huis binnenkomt begint het licht te worden want hiermee nadert hij de ascendantlijn, de horizonlijn, die zich ergens in het eerste huis bevindt. Met andere woorden, een planeet in het eerste huis kan, en dit is belangrijk om te weten, zowel boven als onder de ascendant staan, maar daarmee dus nog steeds in het eerste huis (zie voor een een wat uitgebreidere toelichting hoofdstuk één van mijn boek 'Klassieke Astrologie.'


Dagbeweging Zon: het twaalfde huis

Nadat we, wellicht met enige begeleiding, onze eerste schreden via het eerste huis in de buitenwereld hebben gezet, komen we in het twaalfde huis en moeten we onze plaats binnen het grotere geheel, het collectief, helemaal zélf zien te vinden. Al naar gelang de omstandigheden valt dat lang niet altijd mee. Als we voldoende zijn voorbereid komen we deze periode, die zo ongeveer begint rond ons negentiende jaar (de eerste return van de Maansknopen[1]), goed door. Zo niet, dan kan dit een lastige maar ook spannende periode zijn.

Dit huis wordt ook wel het huis van de onthechting genoemd. We kunnen dit op een hele spirituele manier interpreteren, maar ook zien als het achterlaten (loslaten), van de veilige haven waarin we zijn grootgebracht; loskomen van hen die ons beschermd en begeleid hebben tot aan het eerste huis.

Het twaalfde huis is voor de zojuist gearriveerde wereldveroveraar een lastige horde waarin we met vallen en opstaan leren op eigen benen te gaan staan. Hoewel we wellicht in gezelschap van anderen zijn, moeten we nu hoe dan ook de confrontatie met de buitenwereld alleen leren dragen. Zijn we mentaal wel sterk genoeg, kunnen we het aan? Hier onderga je de lakmoesproef. Voor sommigen geldt dat zij, als de spanningen te hoog oplopen, verlichting zoeken in alcohol en/of drugs. Of, als ze niet meteen kunnen krijgen wat ze willen, wordt het dievenpad betreden omdat ze nog niet geleerd hebben verantwoordelijkheid te dragen.

 

Alle goden zichtbaar

Een groot deel van de ons bekende uitleg over het twaalfde huis is afgeleid van een oude, interessante zienswijze die zéér inzichtelijk is en waarmee we direct dit huis beter gaan begrijpen. Deze gaat erover, dat  ’s nachts alle sterren nog zichtbaar zijn en dat de sterren, die van oudsher gezien werden als de goden, ons begeleiden tijdens de ‘wordingsperiode’ (via de huizen zes tot en met één) op een duidelijk zichtbare en aanwezige manier. Echter, zodra de Zon goed en wel boven de horizon komt (de regio van het eerste en twaalfde huis), verdrijft deze de goden. De goden zijn onzichtbaar geworden. Voor het eerst sta je er écht helemaal alleen voor. Eenzaamheid, niet weten of je überhaupt nog wel gezien, geholpen of beschermd wordt en vragen over wat je plaats in deze wereld eigenlijk is, kan voor sommigen een zware wissel trekken op hun bestaan[2]. Dit is een cruciale fase waarin duidelijk wordt hoe we er in het leven voor staan. Redden we het een beetje nu we de haven zijn uitgevaren en voor het eerst met de woelige baren in aanraking zijn gekomen?

 

[1] Deze return hangt samen met de cyclus van Meton (vijfde eeuw voor Christus). Na 235 maansomlopen (negentien jaar), komen de zon en de maan weer in nagenoeg dezelfde positie als ten tijde van de geboorte. Hier begint een nieuwe levenscyclus.

[2] Deborah Houlding The Houses, Temples of the Sky.


Dagbeweging Zon: het elfde huis

We leren onze identiteit steeds meer vormgeven en zoeken daarvoor aansluiting bij gelijkgestemden, de groep (vrienden) in de buitenwereld. We willen iets vinden of doen, dat afwijkt van het gangbare waarmee we onszelf kunnen uittillen boven de sfeer die ons van kinds af aan gevormd heeft. We zijn tenslotte geen kinderen meer en dat willen we maar al te graag laten weten. We zijn op weg naar de top (tiende huis) en willen het gaan ‘maken’. Het elfde huis ligt tegenover het vijfde huis (kinderhuis). De behoefte om zelf kinderen te krijgen, we hebben er de leeftijd voor, dient zich aan.


Dagbeweging Zon: het tiende huis

Nadat we onszelf onderscheiden hebben, verankeren we ons, al dan niet met een specifiek beroep, op een manier die het voor iedereen duidelijk maakt waarvoor we staan. We tonen de buitenwereld hoe we gezien wensen te worden. Het kan zijn dat we hiermee een gevoel van identiteit ontwikkelen waarmee we kunnen zeggen: ‘Dit heb ik te bieden en dit mag je van me verwachten.’ M.a.w., welkom in het tiende huis. We nemen nu zelf de verantwoordelijkheid en worden misschien wel gezien als de autoriteit op een bepaald gebied. In veel gevallen zijn we nu ook opvoeders van onze kinderen (het tiende huis ligt tegenover het vierde huis) die we structuur, regelmaat en continuïteit trachten te bieden. Onze (aardse) taak is nu duidelijk. Als dat nog niet het geval is, dan wordt het lastig (maar niet onmogelijk) om in dit stadium hier nog vorm aan te geven. Maar in de meeste gevallen moeten we nu werken voor onze kost, een proces dat al een behoorlijke aanloop heeft gehad en zich waarschijnlijk nog vele jaren voort zal zetten. Het tiende huis is het huis van onze roeping en voltooiing, we hebben de top bereikt, het hoogste punt in de horoscoop. Er staat nu nog maar één weg open, de weg naar beneden.


Dagbeweging Zon: het negende huis

Eenmaal in het negende huis zijn we, door alle ervaringen die we hebben opgedaan, innerlijk gegroeid. We zijn in staat (hopelijk) om op een gezonde manier te relativeren. We kunnen reflecteren en wellicht stemt ons dit wat milder. We hebben in het beste geval begrepen waar het in het leven over gaat en een eigen visie gevormd. Voor sommige mensen leiden hun gerijpte inzichten tot het zetten van nieuwe stappen in het leven omdat, wellicht vanwege wat ze hebben meegemaakt, ze zich meer bewust zijn van de relativiteit van het bestaan. Misschien dat voor hen de urgentie om dergelijke stappen te zetten des te groter is, omdat het einde van het leven steeds dichterbij aan het komen is.

 


Dagbeweging Zon: het achtste huis

In het achtste huis bouwen we langzaam de boel wat af. Doen we dat niet bewust, dan doet de natuur dat wel voor ons. Het lichaam functioneert steeds minder, wat er op duidt dat de dood in feite elk moment op de deur kan kloppen. Het achtste huis wordt, maar dat is niet helemaal correct, gezien als het huis van de dood. Ja, het is mogelijk dat we hier het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen, maar het houdt vooral enkel nog maar verband met de dood. In die zin, dat het laat zien hoe de dood zijn entree maakt. Dit huis gaat over afbraak en teloorgang, de voorbereiding op het einde. Omdat dit bewust of onbewust zo gevoeld wordt, kan dit de angst aanwakkeren. Bij sommigen leidt deze angst naar een versterkte controle-behoefte en brengt dit het verlangen met zich mee iets uitzonderlijks, iets groots neer te zetten. Iets met eeuwigheidswaarde dat de tand des tijds kan doorstaan. 

 

 

Dagbeweging Zon: het zevende huis

De cirkel sluit zich

De cirkel is rond. We zijn weer terug bij het begin, het zevende huis. In de regel leggen we dit huis in psychologische zin uit, als een poging in de ander te ontdekken wat we missen of nog niet tot bloei/leven is gekomen binnen onszelf. Op een dieper niveau echter wordt de wens om een intieme relatie aan te gaan, volledig onbewust, geheel en al gestuurd door de wens om het leven door te geven. Dit is dan wel het huis van de dood, maar tevens het huis waar de impuls voor het doorgeven van het leven, als reactie op het absolute einde, het sterkst ervaren wordt. In fysieke (biologische) zin kan zich dit concreet uiten in de behoefte aan seks. Dit ligt in het verlengde van bovenstaande met betrekking tot het achtste huis, waar als reactie op het naderende einde en afbraak, de controle behoefte en impuls om iets groots met eeuwigheidwaarde neer te zetten, kan worden versterkt.