Real Astrology, Willem Simmers

RECHTSZAKEN IN DE UURHOEKASTROLOGIE

 

In mijn boek 'Uurhoekastrologie, De Kracht van Voorspellende Astrologie, is dit onderwerp nauwelijks aan bod gekomen, daarom wordt het tijd dat er duidelijk uit de doeken gedaan wordt hoe we uurhoeken m.b.t. rechtszaken moeten duiden.

 

Onder welk huis vallen rechtszaken?

John Frawley schaart rechtszaken, bij zijn bespreking aangaande allerlei onderwerpen, onder het zevende huis. Dat kan natuurlijk want het zevende huis speelt een belangrijke rol. Maar, het is uiteindelijk de rechter die, alles afwegende, het vonnis uitspreekt. Daarmee hebben we het terrein van het tiende huis betreden. Heer vier speelt hierin ook een belangrijke rol, waarmee we in feite vooral te doen hebben met de hoekhuizen.

 

De advocaat

De advocaat die voor de vrager het woord voert is, net als de vrager, heer één. De advocaat die voor de tegenpartij het woord voert is, net als de tegenpartij, heer zeven.

 Welke huisheren vragen onze onverdeelde aandacht?

Bij het beoordelen van vragen m.b.t. rechtszaken, onderzoeken we:

  • Heer één (de positie van de vrager)
  • Heer zeven (de tegenpartij)
  • Heer tien (de rechter en/of het gerechtelijke proces)
  • Heer vier (het uiteindelijke vonnis).

 

De Maan

De Maan is bij vragen over rechtszaken géén mede-aanduider van de vrager. De tegenpartij heeft tenslotte ook maar één planeet die hem/haar vertegenwoordigt.

 

Korte toelichting kernpunten

  • Veel of weinig Essentiële Waardigheid van heer één en heer zeven, geeft geen informatie over wie er gaat winnen.
  • Accidentele Waardigheid geeft, in tegenstelling tot Essentiële Waardigheid, wél informatie over de kansen om te winnen dan wel te verliezen. Is heer één in Accidentele zin sterker dan heer zeven, dan zijn de kansen voor de vrager om te winnen groter dan die van de tegenpartij. Veel zal daarbij afhangen van eventuele astrologische aspecten van de betreffende kemphanen met heer tien en heer vier.
  • Recepties kunnen belangrijk zijn, in die zin dat als de tegenpartij de vrager veel krediet geeft, (verhoging, tripliciteit etc.) zij, de tegenpartij, er vanuit gaat zwak te staan. De vrager kan hier gebruik van maken door zijn of haar punten wat extra aan te scherpen. Is er sprake van een wederzijdse positieve receptie, dan behoort het tot de mogelijkheden om bijvoorbeeld tot een schikking te komen waarmee beide partijen akkoord kunnen gaan.

 

Uitgebreide toelichting kernpunten

 

Accidentele Waardigheid (uitleg hierover is afkomstig uit het werk van J. Frawley)

Veronderstel dat heer tien over veel EW (Essentiële Waardigheid) beschikt. In dat geval heb je te maken met een kundige/wijze rechter en/of een eerlijk proces.

Bevindt heer 10 zich in zwaar weer, vernietiging of val, dan is er sprake van een rechter die niet goed is voorbereid.  Hij vaart op zijn of haar routine en is bevooroordeeld. Het proces in zijn geheel lijdt er onder en moet op een later tijdstip wellicht opnieuw worden gevoerd.

 

Recepties met heer tien

Recepties tussen heer tien en de kemphanen (heer één en heer zeven). Positieve recepties tussen heer één en heer tien zijn in het voordeel van de vrager. Dit geeft aan dat er een grotere kans is dat de rechter (en het gerechtelijke proces) tegemoet komt aan de eisen van de vrager. In geval van een positieve receptie tussen heer zeven en heer tien, wel, je raadt het natuurlijk al: dit maakt de tegenpartij blij.

Wat hierin belangrijk is, is dat een dergelijk contact met heer tien de Waardigheid van heer één en/of heer zeven overstijgt. M.a.w. voor het contact met heer tien doet de Waardigheid van heer één en/of heer zeven er in feite niet toe. Het lot van de vrager immers ligt in handen van de rechter en het gerechtelijk proces.

Een negatieve receptie tussen heer tien en heer één is een aanwijzing dat het niet de gewenste kant op gaat met het proces.

 

Heer vier, het uiteindelijke oordeel

Heer vier vertegenwoordigt het oordeel. Is het heer één die als eerste een aspect maakt met heer vier, dan ontvangt de vrager het oordeel waar hij of zij het mee moet doen. Is het heer zeven, dan geldt dit oordeel voor de tegenpartij. Dit eerste aspect vergelijkt Frawley met een prijs waarbij de regel is: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Hoe zit dat?

 

Toelichting

Het is met name een aspect tussen heer één en heer tien waaruit we af kunnen lezen of de vrager wint of verliest. De mate waarin (winnen of verliezen) zal in dit geval afhangen van het type receptie (ontvangst) tussen heer één en heer tien.  Als de rechter een hekel heeft aan de vrager (kijk hiervoor of de rechter in vernietiging en/of val staat) en er is een aspect tussen heer één en heer tien (maakt niet uit wat voor een aspect), dan betekent dit in de regel voor de vrager dat donkere wolken zich aan het samenpakken zijn. De kans om hier goed uit te komen, is vrijwel nul.

Maar nu komt de ogenschijnlijke hersenkraker. Wanneer er nu als eerste een aspect komt tussen heer één en heer vier, dan laat dit een overwinning zien voor de vrager, ongeacht of heer vier zich in de val of vernietiging bevindt van de vrager (m.a.w. ongeacht of heer vier een hekel heeft aan de vrager).

Echter, als de verhouding tussen heer één en heer tien slecht is, levert de overwinning niet het voordeel op dat je hiervan had gehoopt of verwacht. Wanneer heer vier dan zelf ook nog eens in moeilijk vaarwater verkeert, ben je met de overwinning in de regel niets opgeschoten. Je hebt gewonnen, maar je houdt er een fikse kater aan over. Is het heer zeven die als eerste een aspect maakt met heer vier (of heer vier met heer zeven) dan geldt bovenstaande voor de tegenpartij.

Als er geen aspect komt tussen heer vier en heer één en ook geen aspect van heer vier met heer zeven, dan volgt er geen definitieve uitspraak. Zaken blijven ofwel bij het oude ofwel zullen op een later tijdstip opnieuw tegen het licht gehouden worden.