Real Astrology, Willem Simmers

ASTAKAVARGA

Voorspellen met transits in de Indiase Astrologie

 

Ashtakavarga behelst een systeem waarbij de huizen punten (bindu’s) toebedeeld krijgen. In de afbeelding hiernaast zie je hier een voorbeeld van (in elke horoscoop is deze puntenverdeling anders). We weten dat planeten kracht en invloed hebben maar dat de huizen dit, los van hun natuurlijk invloed ook kunnen hebben is nieuw en het unieke aan dit systeem. Behalve dat dit je informatie geeft over de kracht van een huis, vertelt je dit wat je van een transiterende planeet in de huizen kan en mag verwachten. In feite betreft het een soort gelukbrengende stralen die planeten werpen op de verschillende huizen, vanuit verschillende posities. Deze bindu’s (stralen) noemen we echter punten vanwege de visuele representatie waar je verderop voorbeelden van kunt zien. Elke planeet (behalve de Maansknopen en Uranus, Neptunus en Pluto) in dit systeem heeft een specifiek aantal punten om te verdelen over de huizen.

Het idee erachter, is dat hoe meer punten een huis heeft toebedeeld gekregen, des te beter de verschillende planeten, zowel in de radix als in transit, zullen functioneren. En ook, hoe meer punten er in een huis staan des te meer zal dit huis voor je kunnen betekenen. Het wordt daarmee als het ware ‘the place to be.’

Deze punten of bindu’s, vertegenwoordigen kleine krachtbronnetjes. Hoewel het de huizen kracht verleent wanneer ze over veel bindu’s/punten beschikken, zijn het de planeten die hier profijt van hebben, vooral op de momenten wanneer ze in transit op bezoek zijn in de verschillende huizen.

 

Hierboven zie je dat de Zon 48 punten tot zijn beschikking heeft om te verdelen over de huizen. De Maan heeft 49 punten et cetera.

Elke planeet plaatst op een geheel eigen manier (maar wel volgens bepaalde regels) zijn punten. Zo kan het voorkomen dat bijvoorbeeld Jupiter in het 10de huis 3 punten tot zijn beschikking heeft en Mars 4, Saturnus 2 punten en zo verder. Hoe meer punten een planeet in een huis heeft, des te beter functioneert hij op het moment dat hij daar tijdens een transit op bezoek komt. 

 Tel je deze punten per huis bij elkaar op, dan krijg je bijvoorbeeld een punten of binduverdeling zoals te zien is in de afbeelding

 

Deze verdeling zal voor elke horoscoop anders zijn. De kracht van dit systeem zie je bijvoorbeeld werken wanneer Saturnus door een huis transiteert waar hij weinig of helemaal geen punten (vanaf hier zullen we term ‘bindu’ gaan gebruiken) heeft voor persoonlijk gebruik. Ook al maakt hij misschien prachtige aspecten, veel baat zal hij daar dan niet van hebben. Klassieke teksten verhalen over een vernietiging van al je bezittingen wanneer Saturnus door je 2de huis loopt en hij daar geen bindu’s heeft voor eigen gebruik. Saturnus werpt in dat geval ook aspecten op het 4de, 8ste en 11de huis, en ook deze gebieden lijden dan extra tijdens deze gemiddeld tweeënhalf jaar durende transit.

 

De techniek van de binduverdeling

Wanneer elke planeet een specifiek aantal bindu’s uit mag delen, dan geeft hij deze vanaf de positie waar hij zelf in de radix staat én vanaf de positie van de andere radixplaneten en de ascendant. Om dit te verduidelijken het volgende:

Vanaf de specifieke plaats waar bijvoorbeeld de Zon in de geboortehoroscoop staat, kan de Zon beginnen met het uitdelen van zijn 48 bindu’s (zie het puntenoverzicht hier boven). Elke planeet doet dit op zijn eigen maar wel voor die planeet vaststaande manier, zoals in het overzicht hieronder is te zien.

Voor deze zon geldt, dat hij eerst 1 bindu geeft aan het huis waarin hij zelf staat. Vervolgens 1 bindu aan het 2de huis. Dit is het huis dat direct volgt op het huis waarin hij zelf staat, zijn directe buur. Aan het 3de huis vanaf zijn eigen positie geeft hij niets, maar het 4de huis (steeds vanuit zijn eigen positie geteld) krijgt wel weer 1 bindu. Huis 7, 8, 9, 10 en 11 krijgen er ook één, maar het 12de huis geteld vanaf zijn eigen positie krijgt niets.

 

Elfde huis

Wat opvalt aan deze binduverdelingen, is dat het 11de huis er goed vanaf komt. Met andere woorden, vrijwel alle distributieplaneten zijn er op gebrand om het 11de huis van een bindu te voorzien vanaf de locatie waar ze hun bindu’s verdelen. We zien dat alleen de Zon, als hij bij Venus op bezoek komt om zijn bindu’s te distribueren, het 11de huis overslaat. Ook Jupiter laat het 11de huis links liggen wanneer hij bij Saturnus is aangeland om zijn bindu’s te verdelen.

Dit is veelzeggend. Elk 11de huis vanaf een planeet laat zien hoe de verlangens/wensen van deze planeet het beste kunnen worden gerealiseerd. Hoe sterker het 11de huis, des te groter de kans op het tot bloei komen van de zaken waar de planeet in essentie mee verbonden is. Huis elf is in zekere zin het  huis van de ‘kroonprins.’ Het is het huis van de voorlaatste stap van de opkomende zon die zich via huis 1 en 12 naar huis 11 beweegt naar de top, huis 10, de zetel van macht en autoriteit. Vandaar de associatie met bloei en vervulling, eigen aan het elfde huis.

 

Krachtwaarden van de bindu’s per huis[1]

8 bindu’s Fenomenaal

7 bindu’s Zeer goed

6 bindu’s Goed

5 bindu’s Redelijk

4 bindu’s Gemiddeld

3 bindu’s Onder de maat

2 bindu’s Slecht

1 bindu Zeer slecht, schadelijk

0 bindu’s Rampzalig

 

Bindu’s, oplaad stationnetjes

Met betrekking tot deze bindu’s zal het nu wel duidelijk zijn geworden dat de verdeling ervan door de planeten over de huizen, voornamelijk bedoeld is voor hun eigen gerief. Met andere woorden: elke planeet verdeelt zijn bindu’s over de huizen met als doel iets te hebben in deze huizen, voor de tijd dat ze daar in transit op visite komen. Ze hebben met deze bindu’s voor zichzelf een krachtbron gecreëerd waar ze op kunnen laden en die hen, eenmaal daar aangekomen, vrijwel (dus niet helemaal, heeft met de Maan te maken) onkwetsbaar maakt. Ook is het voor de huizen bevorderlijk om over veel bindu’s te beschikken. Hoe meer bindu’s een huis bezit, des te beter de zaken van deze huizen uit de verf komen.

 

[1] Terminologie m.b.t. deze beoordeling is van Richard Houck.