Real Astrology, Willem Simmers

DE KRUIZEN, HOOFD, VAST EN BEWEEGLIJK

Net als de elementen behoren de kruizen tot de basis van de horoscoop. De drie kruizen laten goed zien dat de ons bekende westerse astrologie geheel en al gebaseerd is op de seizoenen. 

 

LENTE, ZOMER, HERFST EN WINTER

Wanneer de Zon op 21 maart, aan het begin van de lente, precies op de equator staat (de middellijn van de aarde die loopt van oost naar west), zijn de dagen en nachten op de beide hemisferen even lang. De Zon is in het teken Ram gekomen en begint aan zijn opwaartse klim.

Hij gaat op weg naar Stier en terwijl de dagen in uren steeds langer en de nachten korter worden, vervolgt hij zijn reis door Tweelingen en bereikt zijn hoogste punt op 21 juni. Op die datum begint de zomer op ons halfrond en maakt de Zon zijn entree in het teken Kreeft.

 

Op dit keerpunt (Kreeftskeerkring) aangekomen worden de dagen geleidelijk aan weer korter en de nachten langer. Nadat de Zon drie maanden later het teken Leeuw en Maagd heeft gepasseerd en bij Weegschaal is aangekomen, duikt hij weer onder de equator. Wederom zijn de dagen op dit exacte moment op beide hemisferen even lang en begint de herfst. De dagen worden korter dan de nachten en op het moment dat hij zijn laagste punt heeft bereikt bij zijn entree in Steenbok (21 december), begint de winter en beleven we de kortste dag en de langste nacht.

Maar op dit keerpunt aangekomen (Steenbokskeerkring) kruipt hij langzaam opwaarts naar de equator en kunnen we ons weer gaan verheugen op de lente die over drie maanden zal aanbreken.

 

Wat we zien is dat de Zon op zijn (ogenschijnlijke) baan rond de aarde te maken heeft met vier grote keerpunten (-Hoofdkruis- Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok), met telkens twee tussenstappen die naar deze keerpunten leiden.

Om een goed begrip te krijgen over wat dit alles in astrologische zin betekent, reiken we weer even heel diep in de geschiedenis van de westerse astrologie. Als je begrijpt hoe de ouden van weleer aan hun astrologische correlaties en daarmee kennis over dit onderwerp zijn gekomen, dan begrijp je ook meteen waarom de invloed van de drie kruizen van belang zijn voor het correct interpreteren van de geboortehoroscoop.

 

HOOFDKRUIS, RAM, KREEFT, WEEGSCHAAL EN STEENBOK

De vier dierenriemtekens behorende tot het hoofdkruis, Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok, vertegenwoordigen de markeringspunten van een nieuw seizoen (zie afbeelding). Dit betekent dat met het aanbreken van een nieuw seizoen we te maken krijgen met een geheel nieuwe ‘energie-instroom’. Ram in deze vertegenwoordigt de lente, Kreeft de zomer, Weegschaal de herfst en Steenbok de winter. Als je er op deze nuchtere manier naar kijkt, dan zijn de astrologische parallellen snel gevonden, want concreet hebben hier te maken met vier grote omslagen.

Met andere woorden, de bewuste en/of onbewuste intentie van de tekens van het hoofdkruis, zijn meer dan de andere tekens, verbonden met de gedrevenheid om tot een omslag te komen binnen een bestaande situatie.

 

Elk van de hier genoemde vier dierenriemtekens van het hoofdkruis doen dat op hun eigen manier. Je kunt je voorstellen dat de actieve tekens (Ram/Vuur en Weegschaal/Lucht) hier op een meer directe manier werk van maken, dan de passieve tekens aarde- en waterteken (Kreeft/Water, Steenbok/Aarde) Laatstgenoemde gaan voornamelijk op een indirecte of enigszins behoudende wijze te werk.

Maar meestal hebben we te maken met een mix. Echter, springt het hoofdkruis er qua dominantie flink uit, dan is men het beste op zijn of haar plaats in bijvoorbeeld werksituaties met een innovatief karakter. Dat hoeft dan niet meteen werk te zijn waarbij men doorlopend bezig is ergens radicaal de bezem doorheen te halen. Dit kan ook inhouden dat men geschikt is (of vanwege een dominant hoofdkruis, meer is toegerust) om bijvoorbeeld op een geheel ándere manier naar veiligheid en/of conservering te kijken en hiervoor de juiste middelen weet aan te boren.

Bevindt de betrokkene met een dominant hoofdkruis zich in een situatie waarin van hem of haar verwacht wordt zich aan de regels te houden en te doen wat de manager zegt (iets wat men liever zelf is), dan komt men vroeg of laat in opstand. Of men verliest gaandeweg de innerlijke juichtoon bij wat men doet, wat soms ernstige gevolgen kan hebben voor het lichamelijke, geestelijke en emotionele welzijn. Met een sterk hoofdkruis in de horoscoop verlangt men naar een aanpak van zaken waar men zelf de hand in kan hebben én die de weg vrijmaakt voor een nieuwe ontwikkeling.

 

HET VASTE KRUIS, STIER, LEEUW, SCHORPIOEN EN WATERMAN

De tekens van het vaste kruis (Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman), zit ingeklemd tussen het hoofdkruis en het beweeglijke kruis. Ze bevinden zich exact in het midden van elk seizoen, een periode waarin de weersgesteldheden, door de bank genomen, redelijk stabiel zijn (of we dat in deze tijd nog zo kunnen zeggen is helaas niet helemaal zeker meer).

Brengen we dit naar de astrologie, dan kunnen we ook hierin weer vrij gemakkelijk een aantal afleidingen maken.

Mensen met een dominant vaste kruis komen, als we het even als voorbeeld enten op werk, het meest in aanmerking voor werkzaamheden waarbij een bepaalde mate van routine een vereiste is, of waarbij een volhardende, standvastige benadering nodig is.

Dus heb je als werkgever iemand nodig met een pitbull mentaliteit dan zijn dit de typen waar je op kunt bouwen, omdat men in de regel (uitzonderingen daargelaten) door en door betrouwbaar is en vasthoudt aan de taak die voor hen ligt. Dit kruis kenmerkt zich, kortweg, door doelgerichtheid. Men laat zich door niets afhouden voor het bereiken van wat men wil. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit kruis relatief vaak voorkomt in de horoscoop van succesvolle mensen (in maatschappelijke zin).

De mindere kant laat zich natuurlijk ook makkelijk raden. De inklemming waar hierboven aan gerefereerd werd (het hoofdkruis aan de ene kant en het beweeglijke kruis aan de andere kant), kan soms functioneren als de oogkleppen van een paard. Men duldt geen inmenging: ‘zo heb ik het altijd gedaan', ‘dit’ (bijvoorbeeld een stuk versleten gereedschap) werkt nog prima’, en ‘kom me niet aanzetten met adviezen.’ Het koppige ‘ik weet het beter gehalte’ kan tot grote hoogte stijgen bij het vaste kruis, evenals het dwingende in de trant van ‘ik wil het zo en niet anders’.

 

In positieve zin, voor wat het laatste betreft, zorgt het vaste kruis voor succes dat verkregen wordt door eigen inspanningen. Door te blijven polijsten (vervolmaken) van het onderwerp waaraan men zich verbonden heeft, stroomlijnt men de vaardigheden die nodig zijn voor een bepaalde taak. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenen er steeds beter in worden en zich kunnen ontpoppen als een ware meester op het terrein (of terreinen) waarop zij zich hebben toegelegd.

 

BEWEEGLIJKE KRUIS, TWEELINGEN, MAAGD, BOOGSCHUTTER EN VISSEN

Kijken we weer even naar de afbeelding, dan zien we dat de tekens van het beweeglijke kruis functioneren als een voorbode of voorportaal naar het volgende seizoen. Hier worden de deuren naar het komende nieuwe seizoen stukje bij beetje opengezet. Deze tekens (Tweelingen, Maagd, Boogschutter en de Vissen) hebben dan ook te maken met de energie van twee seizoenen.

Het was voornamelijk hierom dat de Hellenisten de tekens van het beweeglijke kruis ‘de dubbele tekens’ (tekens bestaande uit twee lichamen ) noemden. Deze benaming is dus niet enkel ingegeven door de, wat je waarschijnlijk eerder geneigd bent te denken, specifieke afbeeldingen van deze tekens. De Tweelingen (twee personen), Boogschutter (lichaam van een mens en een paard) en Vissen (twee vissen). Alleen het teken Maagd valt hier niet zo goed tussen te frommelen.

 

De astrologische correlaties van het beweeglijke kruis houden verband met een nuancerende kijk op het leven. Waar het hoofdkruis de instelling schenkt om te komen tot verandering, een omslag waarmee het verschil gemaakt kan worden, het vaste/ingeklemde kruis een instelling schenkt die ons in staat stelt te komen tot vervolmaking, bestendiging en één-puntige gerichtheid, zo schenkt het beweeglijke kruis ons een relativerende en beschouwende (filosofische) instelling naar het leven.

Zoals bij alles heeft ook dit een lichte en een minder lichte kant. De lichte kant zit in de meer dan gemiddelde tolerantie die door de betrokkenen kan worden opgebracht, naar anderen die niet dezelfde mening zijn toegedaan als henzelf. Het beweeglijke kruis schenkt het vermogen om als toeschouwer in het leven te staan.

 

De betrokkenen maken zich er niet (of minder) druk om wie er wat gedaan of gezegd heeft, zolang hetgeen geopperd is maar leidt naar meer begrip, activiteiten of horizonverbreding. Het is enkel de boodschap of de handeling die telt. Het beweeglijke kruis helpt ons om over de grenzen heen te kijken, te combineren (uitvinders) en schenkt humor.

 

Men ervaart in het beste geval werkelijke vrijheid en laat zich niet opjagen door ambitie of behoefte aan status en verblijft in een staat van keusloos ‘gewaar zijn’, om het maar eens met woorden van de grote filosoof J. Krishnamurti te zeggen.

De minder lichte kant zit in het gevoel nergens bij te horen (de metafoor van het voorportaal, niet meer echt binnen, maar ook niet echt buiten). Men leeft gedissocieerd van zichzelf. Bij passieve tekens zoals Maagd, voedt dit een kritische kijk op hun eigen leven, ‘doe in het wel goed, ben ik het wel waard, kan ik me hier wel vertonen?’ Bij de Vissen versterkt dit het gevoel dat niemand hun begrijpt.

Bij de actieve tekens (Tweelingen en Boogschutter) kan dit, in negatieve zin, leiden naar een belerende houding, maar ook naar een ‘het gaat helemaal nergens over’ instelling, waarmee men alles stuk relativeert.

 

Een sterk overheersend beweeglijk kruis in iemands horoscoop kan de betrokkene rusteloos maken en het gevoel geven nooit echt ergens aan te komen. Men voelt geen duidelijke verankering en dit geeft bij sommige een cynische kijk op het leven.

Ook kan het vermogen om toeschouwer van onszelf te zijn, leiden tot onverschilligheid naar de zaken die met de geestelijke en fysieke grenzen te maken hebben. Het veronachtzamen daarvan kan de gezondheid in gevaar brengen.

 

Het tegenovergestelde behoort echter ook tot de mogelijkheden. De ‘helikopter view’ kan namelijk evenzogoed de angst of onzekerheid met zich meebrengen, niet in controle te zijn. Als reactie daarop is men dan, tegengesteld aan wat er hiervoor over is gezegd, bovenmatig met de gezondheid bezig, zowel geestelijk als lichamelijk.