Vooruitblik op de conjunctie van Jupiter en Saturnus in 2020

De Jupiter/Saturnus-conjunctie doet zich eens in de twintig jaar voor en vertegenwoordigt daarmee een minitijdperk van twintig jaar. Als we een horoscoop voor dat moment willen maken om enig inzicht te krijgen in wat we hiervan in Europa mogen verwachten, dan stellen we die op voor Brussel, de plaats van waaruit Europa wordt bestuurd (zie afbeelding

 

Een paar aanwijzingen voor de duiding. Onderzoek:

  • de positie en aspecten van de heer van deze grote conjunctie, en de aspecten die deze heer (en de overige belangrijke planeten/heren) in transit/ progressie de komende twintig jaar nog gaat maken.
  • heer één en heer tien.
  • eventueel sterke accenten -bijv. huizen die benadrukt worden- die gevormd worden door overige planeten.

 

Net als in het huidige minitijdperkje van twintig jaar, waarin we op dit moment van schrijven (2017) nog maar zo’n drie jaar te gaan hebben, hebben we te maken met een ‘JSC’ (Jupiter/Saturnus conjunctie) in huis acht.

Achtste huis

JSC in een vast teken (Waterman) in een vast huis (acht) geeft aan dat we nog niet af zijn van het vrijkomen van onderbuikgevoelens (zie vorige artikel over dit onderwerp). Het grote verschil is natuurlijk het teken. Waterman, in tegenstelling tot Stier (huidige teken), is minder protectionistisch. In het beste geval nodigt de ‘Waterman-omgeving’ uit om te vernieuwen, sociale gelijkwaardigheid voorop te zetten, eerst te denken (analyseren) en dan pas te doen. De Waterman ziet zichzelf graag als de kampioen van de redelijkheid en dat is iets waar we in dit komende tijdperk moed uit kunnen putten, want vernieuwen gaat in de regel niet zonder het afbreken of vervangen van het oude.

Heer tien in huis acht

Als we willen weten op welke terreinen in Europa de meeste afbraak en daarmee uiteindelijke vernieuwingen c.q. transformaties zullen gaan plaatsvinden, dan is dat het terrein van de politiek, de overheid en maatschappelijke spelbepalers (denk aan multinationals zoals farmaceutische-industrie, olie maatschappijen,  wapenindustrie etc.

Vooral de hier genoemde multinationals hebben een link met het zesde huis waarover verderop meer). Deze zijn in veel gevallen uit op het opleggen van hun wil, macht en overheersing. We zullen gaan zien dat zij zich in het nauw gedreven gaan voelen (heer tien, Jupiter, in acht) en om die reden nog een tandje bij willen gaan zetten om hun positie te behouden.

Hoe pakt dit uit?

De kans dat dit averechts uitpakt is groot, daar deze heer tien in acht, Jupiter, conjunct heer acht staat (Saturnus). En alsof dat nog niet genoeg is, dienen we ook Pluto te lezen in het achtste huis omdat hij slechts 01⁰55 hiervan verwijderd is. Het achtste huis is daarmee nu niet bepaald ‘the place to be’ voor heer tien.

Pluto in Waterman, 2024

Het lijkt een soort doodsstrijd te gaan worden van maatschappelijk bepalende instituten. Het moment waarop dit goed zichtbaar gaat worden, zou weleens het moment kunnen zijn waarop Pluto de Waterman in komt en daarmee conjunct komt te staan met de JSC. Dit zal begin 2024 plaatsvinden (zie de horoscoop) maar natuurlijk zal er al in de jaren die hieraan voorafgaan de nodige reuring zijn. Dit wordt onder meer aangegeven door het exacte vierkant tussen Mars (heer elf in huis elf) en Pluto.

Gelijktijdige invloeden

De overheden (en machtige multinationals) van landen binnen Europa die de controle willen behouden zouden, in een donker draaiboek, weleens te maken kunnen gaan krijgen met een periode van heftige en sterk ontregelende anarchie die aan de hervormingen voorafgaan. Er zijn namelijk meerdere aspecten van invloed die rond dezelfde periode, begin 2024, de druk behoorlijk op kunnen voeren. Te weten:

  • Transit Saturnus (heer acht) conjunct radix MC
  • Transit Jupiter conjunct radix Uranus
  • Transit Neptunus conjunct radix Maan (heer één)
  • Transit Mars conjunct Pluto
  • Secundaire Maan (heer één) conjunct radix Uranus.

Zesde huis, milieu

Als we willen weten wat de aanleiding van bovenstaande ‘revolte’ zou kunnen zijn, dan kunnen we hiervoor onder meer kijken naar benadrukte huizen. Nu is dit nog het negende huis. Terugkijkend op het huidige tijdperk (dat bijna ten einde loopt) en waarvan we, zeer globaal, kunnen stellen dat voor Europa vrijheid van meningsuiting, religie en vluchtelingenproblematiek centraal stonden (en nog steeds staat), negende huis, kunnen we over het volgende tijdperk waar het zesde huis wordt benadrukt, zeggen dat het milieu centraal staat. Natuurlijk, het milieu is ook in dit tijdperk steeds belangrijker geworden, maar de ernst hiervan is bij de huidige machthebbers nog lang niet echt doorgedrongen. M.a.w. het zesde huis (ziekte en gezondheid) functioneert als een belangrijke ‘game changer’ in het aankomende tijdperk(je).

Wie vinden we in huis zes?

In het zesde huis treffen we Venus, de Drakenstaart, de Zon en Mercurius. (We zien hier ook de voorlaatste eclips. Hoe we dat moeten duiden zal t.z.t. in een ander artikel worden toegelicht). Het zesde huis is natuurlijk niet enkel het huis van ziekte en gezondheid waar, niet bepaald verbazingwekkend, veel aandacht naartoe zal gaan, maar heeft in de breedste zin met algemeen welzijn te maken. Ons welzijn is voor een groot deel afhankelijk van omgevingsinvloeden en dan hebben we het over het milieu.

Roofbouw

Vanwege de roofbouw die er gepleegd is t.b.v. economische 'groeimodellen', hebben we de aarde zo ongeveer in een staat van ontbinding gebracht, ziek gemaakt. Dit zal, in eerste instantie door het volk, niet meer worden getolereerd. Door militaire inzet (zesde huis gaat ook over militaire aangelegenheden) zal er vanuit overheidswegen worden ingegrepen om de onrust te beteugelen. Men zal koste wat kost de oude economische modellen in stand willen houden. Het verzet zal hierdoor natuurlijk alleen maar groter worden. Maar, vrees niet, de rede en het gezonde verstand (Waterman) zal uiteindelijk zegevieren

Mars, sterkste planeet

Behalve een sterk uiteendrijvende kracht, oorlog en agressie, valt ook de techniek onder Mars. Mars is de sterkste planeet van deze horoscoop en dat is een positief gegeven. In het elfde huis waarin hij zich bevindt en waar hij ook de heer van is, kan hij zich vanwege zijn dominantie ontpoppen als een strijder voor gelijkwaardigheid. Het duidt er ook op dat er geweldige vorderingen gemaakt zullen worden op het terrein van de techniek. Vorderingen die de ommekeer ten goede teweeg kunnen brengen i.v.m. de enorme uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien m.b.t. het weer gezond maken van het milieu (Mars is ook heer zes).

Basisinkomen

Wellicht dat met een nieuw economisch model (tiende huis) het basisinkomen een steeds reëlere kans gaat maken. We zien heer twee, de Maan, in het tiende huis (in Vissen) conjunct Neptunus. Dit kan op een geweldige inflatie duiden met alle bijbehorende paniek, maar (daarna) evenzogoed in het vrij toegankelijk maken van geld in de vorm van een basisinkomen (tiende huis waarin de norm wordt gezet) voor iedereen.