De conjunctie van Jupiter en Saturnus, 2000 tot 2020

 

De conjunctie van Jupiter en Saturnus die zich eens in de twintig jaar voordoet, vertegenwoordigt een minitijdperk van twintig jaar. Het tijdperk(je) waar we nu mee te maken hebben loopt van Mei 2000 tot December 2020. Als we willen weten wat een dergelijke mini tijdperkje voor de Europese unie in petto heeft, dan kunnen we (tegenwoordig) uitgaan van de stad Brussel, als de plaats waarvoor we een horoscoop dienen op te stellen van het exacte conjunctie moment.

 

Dat is het moment waarop deze twee planeten voor het eerst dezelfde graad op de minuut nauwkeurig delen. Dit is expres op deze manier geformuleerd, want we bekommeren ons niet om de boogseconden. De hier afgebeelde horoscoop is van 28 mei 2000 om 15:53 uur, opgesteld voor Brussel (horoscoop gemaakt met Solar Fire).

 

Achtste huis

We zien Jupiter en Saturnus, in het achtste huis dat onder meer gaat over afbraak, neergang en diepe confrontaties. Dit is niet iets wat per se slecht is of waar we al op voorhand ons zorgen over hoeven te maken. Maar, de kans dat er een beerput wordt opengetrokken behoort tot de mogelijkheden. Kortweg, we krijgen een periode van twintig jaar (het grootste deel zit er al op), waarbij we met een meer dan gemiddeld vrijkomen van onderbuikgevoelens en heftige confrontaties te maken zullen gaan krijgen. Aanslagen behoren daarbij in een donker draaiboek tot de mogelijkheden en helaas zijn we hier maar al te vaak getuige van geweest.

 

Confrontaties

Vragen we ons af waar deze confrontaties verband mee zouden kunnen houden, of wat de aanleiding daarvoor zou zijn, dan dienen we hiervoor onder meer te kijken naar:- de positie en aspecten van de heer van deze grote conjunctie, en de aspecten die deze heer (en de overige belangrijke planeten/heren) in transit/ progressie de komende twintig jaar nog gaat maken.- heer één en heer tien- eventueel sterke accenten -bijv. huizen die benadrukt worden- die gevormd worden door overige planeten.

Negende huis, buitenland

Dé blikvanger met vier planeten waaronder heer één (Venus), in de hier getoonde horoscoop, is natuurlijk het negende huis. Het spreekwoordelijke net is daarmee vrijwel meteen gesloten. M.a.w., de aanleiding van eventuele confrontaties zullen te maken hebben met de vrijheid van meningsuiting (Tweelingen) en religie (negende huis). Dit temeer daar niet alleen heer één maar ook heer acht, Venus, zich in het negende huis bevindt én omdat Venus de heer is van de grote conjunctie. Deze conjunctie staat in Stier/Aarde, een vast teken in een vast huis, wat aangeeft dat we ook te maken kunnen gaan krijgen met extreem protectionisme op meerdere fronten. Hieronder volgen een paar speldenprikjes om je op weg te helpen met de duiding.

Aanslagen en het geloof

Uiteraard is dit een thema van alle tijden, maar het lijkt erop dat we, met name m.b.t. tot geloofskwesties, nu meer dan ooit niet zomaar meer kunnen schrijven en zeggen wat we willen. Zij die zich sterk hebben geïdentificeerd met een geloof reageren als door een wesp gestoken op onwelgevallige opmerkingen over hun geloof. Het leidt al gauw tot het aansteken van een lont In een kruitvat.

Vooral sinds de moordaanslag op Theo van Gogh (nov. 2004) zijn we op onze hoede en misschien ook wel bang geworden om al te scherpe uitlatingen hieromtrent te doen.Nog een triest dieptepunt was de aanslag op het Frans satirische weekblad (hoe Tweelingen-achtig wil je het hebben) Charlie Hebdo op 7 januari 2015. De demonstraties die daarop volgden werden onder meer gekenmerkt door het prominent tonen van een pen, aangevende dat we ons niet door terreur laten muilkorven.

Seksuele perversiteiten katholieke kerk

Vanaf 2010 kwamen de verhalen naar buiten m.b.t. tot de seksuele perversiteiten (een negatief kenmerk behorende bij het achtste huis) van de Rooms-katholieke kerk (heer acht in huis negen). Na twee jaar onderzoek resulteerde dit in een voor de kerk vernietigend rapport (Tweelingen) van de commissie Deetman. Je zou verwachten dat de deuren van dit instituut hierna voorgoed gesloten zouden worden, maar nee, zo ver zijn we kennelijk nog niet.

Bankencrisis

Ook de bankencrisis wordt door deze horoscoop aangegeven. We zien heer twee (Mars) in het negende huis, die belaagd wordt door de toenemende conjunctie van de Zon (onder de zonnestralen). Belangrijker dan dat -want bovenstaande is enkel een aanwijzing dat veel spaarders hun geld gestaag zagen verdampen- is heer acht, Venus. Venus staat in verbranding. Banken, om dit te verduidelijken, zijn allang niet meer enkel een aangelegenheid van het tweede huis. Het zijn ‘tussenpersonen’ geworden tot wie we min of meer veroordeeld zijn om zaken mee te doen. Daarmee zijn zij ‘opgeschoven’ naar het zevende huis. Het achtste huis laat zien wat er met ons geld dat zij in beheer hebben, gebeurt (het achtste huis als tweede van het zevende). De wijze waarop de banken ons geld (in de gedaante van heer acht, Venus) ‘beheren’, staat in verbranding en in oppositie met Pluto.

Brexit referenda 

Referenda zijn typische Tweelingen aangelegenheden. Een tip voor het kamp dat voor de status quo gaat: ‘schrijf geen referenda uit met Pluto in huis drie in oppositie met Mars, én een Mercurius die zich in dezelfde graad bevindt als de Maansknopen. David Cameron zou maar wat graag zijn voordeel hebben gedaan met deze tip.

Vluchtelingen

De enorme vluchtelingenstroom van het voorgaande jaar bereikte een triest record. Het prominente negende huis legt een nadruk op het buitenland, of op wat we allemaal vanuit ons eigen land zien als de buitenlander. Ontheemde worden in de horoscoop aangegeven door het twaalfde huis en heer twaalf. We zien heer twaalf (Mercurius) in het negende huis, in dezelfde graad als de Maansknopen. De Knopen zijn zowel lotsbepalers als leerpunten in de horoscoop. M.a.w. we moeten leren om te gaan met het lot van ontheemden en vluchtelingen die vanuit het buitenland (negende huis) naar ons toekomen. Tot nu toe hebben we gezien dat er, voor het oplossen van deze humanitaire ramp, voornamelijk gekozen is voor rationele korte termijn oplossingen (Tweelingen).

Progressies, Charlie Hebdo

Op een mensenleven is twintig jaar lang. We kunnen de secundaire progressie van de snel voortbewegende planeten onderzoeken en kijken naar de aspecten van planeten in transit, om triggermomenten te vinden voor sommige gebeurtenissen. We kijken hier vluchtig naar slechts één voorbeeld, de aanslag op Charlie Hebdo.

Het is 7 januari 2015, de dag van de aanslag, wanneer transit Jupiter (in het zwart) op 21⁰13 leeuw vanuit het elfde huis, retrograde, in een T-vierkant is komen te staan met radix Uranus en de radix Jupiter/Saturnus conjunctie. Deze aanslag zou zijn gepleegd vanuit religieuze motieven.
Mars dé planeet als het om aanslagen gaat, bevindt zich secundair (in het rood) conjunct de planeet van het vrije woord, radix Mercurius. 
Mars is ook de heer van de voorlaatste eclips die op 00⁰24 in het teken Schorpioen is komen te vallen (23 okt. 2014). De partner in crime van deze eclips, Mars, staat die dag in transit (in het zwart) driehoek radix Mercurius.