Real Astrology, Willem Simmers

Werk, zesde of tiende huis?

Er is onder sommige astrologiebeoefenaars enige verwarring, om niet te zeggen ‘onenigheid’, of iemands werk nu onder het zesde of onder het tiende huis valt. Wel, het antwoord is: Het accent hiervoor ligt op het tiende huis, maar het zesde huis behoort ook tot de mogelijkheden. Oké, dat klinkt nogal cryptisch, maar dat wordt vanzelf duidelijk als we begrijpen dat  het zesde huis (samen met het twaalfde huis) vanuit de oudheid met slaven verbonden is. Dat zit zo.

 

Werken voor een ander

Als we werken voor een ánder, in loondienst zijn bij een of ander bedrijf waarbij we niet meer zijn dan een radertje binnen het grotere geheel, dan zijn we afhankelijk van onze ‘meerdere’, de ander die het voor het zeggen heeft. Gezien door de ogen ván onze meerdere zijn wij zijn of haar ‘slaaf’. Althans, als we ons even verplaatsen naar het leven van 2500 jaar geleden en verder terug in de tijd. Toen werden slaaf en meester verhoudingen m.b.t. tot werk, in veel culturen ervaren als de normaalste zaak van de wereld. Voor wat volgt blijven we nog even bij deze in onze ogen ‘verouderde’ zienswijze, van een paar duizend jaar geleden.

 

Twaalfde van het zevende

De ander en samenwerkingsverbanden in het algemeen in onze horoscoop, vallen, zoals je ongetwijfeld weet, onder het zevende huis. Het zevende huis ís de ander. Maar verplaats je nu eens in die ander, stap als het ware eens in het zevende huis. Als toevallig die ander het voor het zeggen heeft, dan zijn wij gezien door de ogen van de ‘ouden’, zijn of haar slaven. Wij werken tenslotte vóór hem of haar, die ander,  binnen een groter geheel. Slaven echter, vallen onder het twaalfde huis. En nu komt het. Het  twaalfde huis bezien of geteld vanaf het zévende huis, is het zesde huis vanaf de ascendant.

 

Meerderde dimensies

M.a.w., tellen  we twaalf huizen vanaf het zevende, dan arriveren  we  in  het zesde huis. Dus ja, het zesde huis heeft in die zin  met werk te maken, maar dan wel het soort werk dat we vaak noodgedwongen moeten doen om den brode. Door op deze manier met de huizen te werken (het afgeleide huizensysteem), verlaat je het eendimensionale  vlak van de horoscoop en openen er zich meerdere dimensies van waaruit je de horoscoop kunt duiden.

Tiende huis, roeping

Met het tiende huis tonen we de vlag die we elke morgen bij het opstaan hijsen. Hieraan kan iedereen aflezen hoe we gezien wensen te worden. ‘Dit is mijn identiteit, hier sta ik voor, dit kun je van mij verwachten.’ Het tiende huis gaat daarmee over iets willen worden of bereiken en daarmee over onze roeping. Dit kun je van het zesde huis zeer zeker niet zeggen. Het zesde huis heeft te maken met gewoon, bijna mechanisch het werk doen wat een ánder van ons verwacht.

Identiteit

Hoe duidelijker we ons met onze vaardigheden kunnen profileren (tiende huis) en daarmee gehoor geven aan onze roeping, hoe makkelijker het voor de buitenwereld wordt om zich, als dit nodig is, hier aan op te kunnen trekken. We  kunnen deze profilering (de wijze waarop) aflezen aan het dierenriemteken dat in het tiende huis geborduurd staat, heer tien en aan de eventuele planeten die zich  in het tiende huis bevinden, plus de aspecten die dit huis ontvangt. Ons werk/roeping is daarmee zeer nauw verbonden aan onze identiteit, althans in praktische zin voor ons functioneren in de maatschappij. In psychologische zin hoeft dit niet per se waar te zijn, hoewel er de neiging bestaat het gevoel van eigenwaarde te ontlenen aan onze positie, huis tien, dat in de meeste gevallen gekoppeld is aan wat we concreet doen, ons werk. Aan het tiende huis lezen we de ambitie en de wijze af (werk), waarmee we onze identiteit gestalte geven. 

Default huis tien

Tiende huis is de ‘default’ voor werk/carrière/roeping. Huis zes: ‘plan b’. Kijk voor werk/carrière/roeping daarom altijd éérst naar het tiende huis. Blijkt de situatie rond het tiende huis er ‘slecht’ bij te staan, op een manier waaruit blijkt dat het zéér lastig is om ook maar iets van de roeping uit de verf te laten komen, stap pas dan over op het zesde huis voor meer informatie over iemands werk.