Real Astrology, Willem Simmers

V U U R    W A T E R   A A R D E   E N   L U C H T

De basis van de horoscoop

 

Vuur: Ram Leeuw Boogschutter

Het element vuur produceert hitte. Hitte en warmte in het algemeen, stijgt altijd op. Vuur/hitte maakt zich los uit de materie dat het verbrandt. Parallel hieraan is in astrologische zin de gedachte dat Vuur, vanuit de Hellenistische traditie, iemand actief laat streven zich vrij te maken uit wat hem of haar beperkt of vasthoudt. In het feit dat warmte stijgt bevindt zich, symbolisch, het aspect van ‘opklimmen’ en ‘verder komen’. Vuur wordt daarmee ook geassocieerd met de bovenste helft van de horoscoop, en dan met name de huizen negen, tien en elf.  Wat neemt vuur met zich mee? Water (waarover verderop meer).

Ondernemingszin, intuïtie en creativiteit 

Als je bovenstaande logica begrijpt, dan begrijp je ook de overige astrologische toekenningen met betrekking tot het element Vuur. We hebben het dan over de aanmoediging van dit element om ondernemend te zijn, te improviseren, de creativiteit te benadrukken en zoveel mogelijk vanuit onszelf tot actie en initiatieven te komen. Want, Vuur duldt geen toezicht van bovenaf (vuur stijgt/streeft altijd naar de hoogste plaatst).

Vuur schenkt ons de intuïtie, ongebreidelde behoefte aan vrijheid, toekomstgerichtheid, leiderschap, het vermogen om aan te sturen en overal een oplossing voor te vinden. Het spoort de pionier in ons aan en het vermogen om buiten de gangbare kaders te treden, te vernieuwen.

Sport valt onder het element Vuur. Het is de uitdaging en competitiedrang (het opklimmen) die het meeste trekt bij wie dit element een dominante rol speelt (je hoeft dus beslist niét een Ram Leeuw of Boogschutter te zijn, om dit element benadrukt te hebben in je horoscoop).

Minpunten van Vuur

In negatieve zin houdt dit element verband met ongeduld, eerst doen dan denken, haantjes gedrag, een ik sta overal boven complex en dictatoriale neigingen. Vuur is het meest dynamische element. Het geeft de impuls om met vaart het leven tegemoet te treden.

 

Water, Kreeft, Schorpioen en Vissen

Ongemerkt neemt vuur tijdens het brandproces, water met zich mee. Dat klinkt tamelijk bizar, maar is wel degelijk een feit. Het vocht dat je normaal niet ziet in het materiaal dat wordt verbrand, doet zich voor als rook. Een volwassen mens bijvoorbeeld bestaat volgens hen die er voor hebben doorgestudeerd, voor 75 procent uit water. Ik kan me dat bijna niet voorstellen want als ik daar een beeld van maak, dan zie ik ons allemaal als klotsende waterzakken door het leven gaan.

Maar goed, tijdens het verbrandingsproces wordt er, zo lijkt het, water geproduceerd en daarom is de bovenkant van een schoorsteen, van binnen altijd nat. Water maakt zich, naarmate de hitte verder stijgt, door afkoeling los en slaat als condens tegen de wanden van de schoorsteen.

Water, in tegenstelling tot vuur dat stijgt, daalt en hoeft daar niets voor te doen. De astrologische parallel is daarmee snel gevonden. Water is een passief element. Het laat zich niet alleen meenemen door vuur, maar ook vallen zonder zich ergens aan vast te houden. Het heeft geen speciale vorm en stroomt altijd naar het diepste/laagste punt. In astrologische zin hebben we vormeloosheid en daarmee grenzeloosheid aan dit element gekoppeld.

Water krijgt pas een duidelijk aanwijsbare vorm zodra het laagste punt is bereikt, de onderste helft van de horoscoop. Daarvandaan kan het niet nog verder dalen. Op dit laagste punt vinden we het vierde huis. Hier zijn we thuis. Dit is onze privé omgeving, hier hoeven we niets meer (is het gelegitimeerd om passief te zijn en op de bank te hangen). We kunnen ons hart laten spreken, ontspannen en de hardheid (en gejaagdheid, Vuur) van het leven even achter ons laten.

De stem van het Hart

In astrologische zin geldt voor het element Water, dat iets pas waar is, als dit binnen ons het hart als zodanig wordt ervaren. Water dat in essentie voornamelijk gaat over de gevoelsbeleving, helpt ons, puur gevoelsmatig, de zaken te beoordelen waar we in het leven mee in aanraking komen. Water (de gevoelsbeleving) is zoals gezegd, van zichzelf passief en zonder kaders (grenzeloos). Kaders verkrijgt het pas in contact met Aarde (een vaste ondergrond).

Water schenkt ons, naast inlevingsvermogen, een goed maar geheel onbewust associatievermogen (water zonder kaders stroomt naar alle kanten) en een rijke dikwijls creatieve fantasie. Daarmee hebben Water en Vuur op een bepaalde manier veel gemeen. Water is net als het element Vuur, verbonden met onze rechter hersenhelft, het gebied, zo lijkt het, van waaruit het hart tot ons spreekt en waar zich de toegangspoort bevindt naar ogenschijnlijk onbeperkte mogelijkheden.

Minpunten van het element Water

Water in negatieve zin, maakt een onrealistische dromer van ons en de zogenoemde ‘drama queen’. We zijn ermee in staat elke emotie tot ongekende hoogte op te kloppen. Misschien wel het lastigste om mee om te gaan, is het kameleoneffect dat water op ons kan hebben. Omdat het er voor zorgt dat we vrijwel ongemerkt opgaan in de sfeer van onze omgeving (water neemt de vorm aan waarop het tot stilstand komt), kan dit element sterk ondermijnend werken op ons gevoel van identiteit en het vermogen om vanuit onszélf grenzen aan te geven. Als gevolg daarvan kan het dan gebeuren, dat we de harde realiteit (Aarde en Lucht) niet meer aankunnen en ontvluchten we deze bijvoorbeeld met behulp van alcohol en drugs.

 

Aarde: Stier, Maagd en Steenbok

Water valt op Aarde en krijgt daarmee de vorm waarin of waarop het terecht is gekomen. Ook hier is de astrologische parallel snel gevonden. Aarde maakt concreet wat in ons hart (Water) leeft. Concrete bezittingen (Aarde) zijn gematerialiseerde verlangens (Water). Geen wonder dat we ons hier dan graag aan vasthouden. Het element Aarde wordt, vanwege het ontvangende en de in essentie onbeweeglijkheid ervan, net als het element Water, ervaren als een passief element. 

Bovenmatige identificatie met Aarde (de concrete vorm, met name ons lichaam maar ook bezittingen waar we status aan ontlenen of die zorgen voor comfort en veiligheid), kan verzet oproepen tegen veranderingen, maar ook inzet voor behoud en een niet aflatende toewijding tot het perfectioneren van waar we aan verknocht zijn.

Tegenovergestelde van Vuur

Qua gerichtheid behelst Aarde het tegenovergestelde van Vuur. Waar Vuur ondernemend wil zijn en desnoods risico wil nemen, lijkt Aarde ons in te fluisteren, ‘hoeveel gaat me dat wel niet kosten’? Aarde moedigt ons aan het leven op een praktische manier tegemoet te treden en vanuit een concrete en duidelijk gekaderde wijze, met toewijding te werken aan gestelde doelen. De Aarde ‘sturing’ maakt dat we afmaken wat we zijn begonnen en desnoods ons hele leven blijven doen wat ons het beste afgaat (routine). Een dergelijke manier van leven brengt de minste rariteiten of afwijkingen met zich mee en dat is wel zo veilig. Het schenkt stabiliteit en geworteld kunnen staan in eigen kracht.

Weinig Aarde in de horoscoop geen beletsel om rijk te worden 

Zij die een nadruk op dit element hebben, zorgen goed voor zichzelf en komen, door de bank genomen, in aards opzicht meestal niets te kort. Maar, denk nu niet dat als je minimaal Aarde in je horoscoop hebt dat je gedoemd bent om onder een brug te moeten slapen. Bill Gates moet het doen zónder Aarde en we kunnen niet zeggen dat hij moet schrapen om rond te komen. Het niet of minimaal aanwezig zijn van dit element, kan er ook voor zorgen dat we er niet om malen of we nu wel of niet in materiele zin (Aarde) rond kunnen komen. Een volledig ontspannen houding naar Aarde (of welk element dan ook) maakt dat we er geen stress bij ervaren waardoor niets in de weg staat om het tot ons te laten komen

Wetenschap

Aarde heeft ook de wetenschap (samen met Lucht) onder zijn vleugels, want voor dit element geldt dat iets pas waar is of juist, wanneer het toetsbaar, herhaalbaar en bewijsbaar is. Met andere woorden, alleen die zaken die door onze fysieke zintuigen kunnen worden waargenomen, zijn waar in de ogen van Aarde.

Minpunten van het element Aarde

In negatieve zin kan Aarde leiden naar koppige onverzettelijkheid, een overdreven statusgevoeligheid en autoriteit waarop men zich voorstaat. Moraalridders die enkel de platgetreden paden bewandelen en die anderen wil dwingen (uit angst voor onveiligheid) zich te houden aan het protocol van de consensus realiteit. 

 

Lucht: Tweelingen, Weegschaal en Waterman

Om te leven kunnen we geen moment zonder lucht. Het element lucht delen we met elkaar via de ademhaling. We ademen ongemerkt elkaars uitgeademde adem in en daarmee zijn we allemaal innig met elkaar verbonden. Via dit element wisselen we auditieve informatie uit, want geluid is niets anders dan in beweging gebrachte lucht. Lucht/wind zorgt ook voor de verplaatsing van zandkorrels uit bijvoorbeeld de woestijn naar ver afgelegen gebieden, het verplaatst (verspreidt) de pollen van planten en gewassen die vervolgens elders weer tot bloei komen, waarmee het zorgt voor de biodiversiteit. Kortom, lucht is een actief element. Het verbindt, wisselt uit, mixt, zorgt voor beweging en daarmee voor wrijving.

 

Wel, is het nu nog nodig om de astrologische correlaties te benoemen? Met name het ‘mix effect’ van Lucht is, in astrologische zin, interessant. We hebben het daarmee over het samengaan van verschillende ideeën en/of gedachten die kunnen leiden naar een ander perspectief op allerlei zaken en het delen van ons leven met anderen.

 

In deze tijd hebben we het element Lucht (samen met Aarde) gebombardeerd tot de heilige koe. Zolang iets maar zintuiglijke bewijsbaar is en daarmee theoretisch (Lucht) onderbouwd kan worden dan pas is, volgens Lucht, iets waar of echt. Daarmee hebben Lucht én Aarde, in dit tijdsgewricht een sterke band met elkaar opgebouwd. Informatie (Lucht) verkrijgen we nu eenmaal via onze stoffelijke zintuigen (Aarde) waar we ons bovenmatig mee hebben geïdentificeerd.

Consensusrealiteit

Aarde en Lucht vormen als het ware het ‘motorblok’ en zijn, onder aanvoering van de opiniemakers (Lucht), de aangevers voor hoe we de harde werkelijkheid van dit bestaan, de wereld, dienen te zien.

Maar Lucht is meer. Lucht schenkt ons de nieuwsgierigheid om te willen begrijpen, het vermogen om strategisch te kunnen plannen, de drang om iedereen te vertellen wat we weten. Lucht gaat over de verbale en non-verbale communicatie, het maken van verbindingen, de handel (zaken) en onderhandelingen (diplomatie).

Geen grote denkers

Lucht, je zou het na bovenstaande misschien niet verwachten, brengt niet per se grote denkers voort. Lucht combineert, voegt ideeën samen (verbindt), informeert en draagt kennis over (verspreidt) via woord en/of geschrift. Lucht behoort tot de actieve elementen maar is niet doelgericht in de zin van ergens naar willen opklimmen, zoals dat wel het geval is bij het element Vuur. Lucht brengt dan ook geen vernieuwing maar veeleer een ordening (overzicht) in bestaande ideeën en/of overtuigingen of een ander perspectief met betrekking tot bekende zaken.

Lucht is behulpzaam bij het verklaren waarom de dingen zijn zoals ze zijn, niet zoals het zou kunnen zijn. Voor dit laatste hebben we creativiteit (Vuur), en fantasie (Water) nodig.

Minpunten van het element Lucht

In negatieve zin brengt dit element oeverloze babbelboxen voort, zoeken zij bij wie dit element domineert, hun toevlucht in mentale constructies voor elk psychologisch probleem waarmee men geconfronteerd wordt. Men ziet niet dat het beschrevene niet is wat het beschrijft en verstart in eindeloze analyses. Er wordt nagedacht over hoe iets moet worden nagedacht, en dan zal men er nog eens over denken.