ASTROLOGIE, WETENSCHAP OF MANTIEK
Naar aanleiding van het door Jan Kampherbeek geschreven en gratis ter beschikking gestelde boek ‘De duiding Ontraadseld’ (top!) is er een interessante discussie op gang gekomen. 
Valt astrologie nu onder wat met een mooi woord ‘mantiek’ (de kunst van het waarzeggen) wordt genoemd, of is het iets meer dan een veredeld soort waarzeggerij?

De vraag is dus eigenlijk: Kunnen ‘hemelverschijnselen’ en op aarde waar te nemen gebeurtenissen met elkaar in verband worden gebracht, en kunnen we hier concrete en toetsbare voorspellingen mee doen?
Ja natuurlijk kunnen we dat! Je hoeft alleen maar naar het samenspel van de zon en de maan te kijken om daarmee de getijden van eb en vloed te kunnen voorspellen.

In de beginperiode van lange afstand (korte golf) techniek voor de radio, jaren 30, is er door de Amerikaanse overheid, zonder succes, miljoenen dollars uitgegeven om te achterhalen wat de oorzaak was van regelmatig voorkomende stroringen.

 

John Nelson

Ene John Nelson (hij was géén astroloog) ontdekte dat de storingen overeenkwamen met planetaire aspecten! Hij wist daarmee met 95 procent nauwkeurigheid de momenten te voorspellen waarop de storingen zich voordeden. Met planetaire aspecten, jawel! 
Robert Carl Jansky geeft in zijn boek ‘Astrologie Gezondheid en Voeding’ 5 voorbeelden (waaronder bovenstaande) waarin de correlatie tussen hemelverschijnselen en aardse zaken onomstotelijk wordt aangeduid.

 

‘Ja, zo lust ik er nog wel één’ hoor ik een flink aantal mensen denken. ‘Maar is dit ook van toepassing op menselijke gebeurtenissen en de keuzes die we maken?
Wel, waarom niet zou ik zeggen. We zijn allemaal opgebouwd uit atomen, flink wat water en tal van grondstoffen waar naar het schijnt ook nog een elektromagnetische kracht in werkzaam is. Het leven leeft zichzelf en uiteindelijk hangt alles met alles samen.

Het feit dat we allerlei zaken niet op voorhand kunnen voorspellen omdat we de samenhang niet kunnen overzien, zegt enkel iets over ons onvermogen voor wat betreft het zien ván deze diepere verbanden en/of bredere samenhangen. Het is wel erg gemakkelijk om, geconfronteerd met dit onvermogen (en hier dan vervolgens hevig gefrustreerd in vastlopen), te stelen dat het dus onmogelijk is om op een toetsbare manier voorspellingen te doen met astrologie, of gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden, hiermee te kunnen verklaren.

 

Maar aan de andere kant….
Het opstellen van een horoscoop, het maken van de berekeningen en begrip leren krijgen van planetaire invloeden etc. behoren net als praten en schrijven én wetenschap, bij de activiteiten en taak (naar het schijnt) van de linker hersenhelft. Symbolen en de taal ván symbolen, creativiteit en intuïte, bevinden zich volgens de mensen die hier voor hebben doorgeleerd in de rechterhersenhelft.

En, hier komt het, astrologie werkt bijna uitsluitend met symbolen. We richten ons, als astroloog, in eerste instantie bewust (linker hersenhelft) met onze 

kennis op deze symbolen,maar deze ‘spreken’ pas tot ons (via de rechter hersenhelft) als we in staat zijn de kaders die we er omheen hebben gebouwd, los te laten.

De één kan dit ‘loslaten’ beter dan de ander en dan zijn er ook mensen bij die gewoon te lui zijn om dit kennisgebied door en door te doorgronden, maar er echter wel van alles mee doen en omheen fantaseren (brr). Dus ja, de mantiek maakt vanzelf en op een geheel natuurlijke manier zijn onmisbare entree, zodra we in staat zijn met behoud van onze stevig gewortelde astrologische inzichten, buiten de ‘box’ plaats te nemen. Het is dus niet de vraag of astrologie louter mantiek is of een verifieerbare wetenschap. HET IS BEIDE en daarmee niet te vangen in het ene of het andere kamp.