Real Astrology, Willem Simmers

Het beroep in de horoscoop, Magistry 

 

Onderstaande tekst is voor het overgrote deel gekopieerd uit mijn boek 'klassieke Astrologie voor de moderne Astroloog' en deels uit mijn boek 'Eclipsen in de astrologie'.

 

Er zijn tegenwoordig ontelbaar veel beroepen. Alleen dit al maakt het onmogelijk om enkel met wat planetaire posities van bijvoorbeeld heer tien of andere belangrijke huisheren, of met een handjevol interessante aspecten, het beroep uit de horoscoop te halen. Daarbij komt dan ook nog dat iemands beroep, niet  per se in het verlengde hoeft te liggen van iemands (natuurlijke) talent, hoewel, als je maar lang genoeg elke dag hetzelfde doet kan wát je doet wel een talent worden. En dan hebben we ook nog te maken met, jawel, het lot én met eventuele al dan niet verborgen wensen, angsten en verlangens die wellicht botsen met onze carrière of hoe we ons maatschappelijk zouden willen profileren. Botsen dit soort zaken maar hard genoeg, dan behoort het tot de mogelijkheden dat hier een onbewust 'saboterende' invloed vanuit gaat op hoe we onze carrière vorm geven, en misschien komt er dan wel helemaal niets van terecht. Kortom, ga er als astroloog maar eens aanstaan om het 'pad' te duiden van iemands werk/carrière en talenten. Toch is dat niet geheel en al onmogelijk zoals we zullen gaan zien.

Meerdere invalshoeken

De hieronder beschreven methodiek (magistry) voor het vinden van het beroep is, voor zover ik heb weten te achterhalen, de oudst bekende die er is opgetekend. Maar er bestaan, het zal je niet verbazen, meerdere invalshoeken en op elke daarvan, ook die we hieronder bespreken, kan wel iets worden aangemerkt wat niet klopt. Maar, laat je daar niet door ontmoedigen. De onderstaande benadering, magistry, is wat mij betreft een van de eenvoudigste en doeltreffendste die er is. 

Ambitie

Het begint evenwel met ambitie. Voor William Lilly wiens richtlijnen we voor dit onderzoek gebruiken, was een belangrijk criterium dat er m.b.t. werk en carrière, om te beginnen voldoende ambitie in de horoscoop aanwezig was. Want, zo redeneerde hij, is dat niet het geval dan zal de horoscoopdrager waarschijnlijk verplicht zijn zich te schikken naar werk dat voorhanden is, enkel bedoeld om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Is er géén ambitie dan kan het voor wat werk en carrière betreft alle kanten uit. 

Een paar aanwijzing/zaken in de geboorte horoscoop die de ambitie versterken:

  1. Wassende Maan. Met andere woorden, de geboortehoroscoop toont een Maan die nog vol moet worden
  2. Een nieuwe Maan voorafgaand aan de geboorte (prenatale/voorgeboortelijke nieuwe maan)
  3. Benadrukt tiende huis (planeten in tien, m.n. de Maan verstrekt hier de ambitie.
  4. Benadrukt eerste huis (m.n. heer tien in huis één).
  5. Een overwegend goed gepositioneerde Saturnus en aspecten van planeten op/met Saturnus.
  6. Heren van het Mc en de ascendant in aspect met het eerste en tiende huis.

Wassende en afnemende Maan

We gaan niet alle hierboven genoemde punten apart bespreken, maar een toelichting op het eerste punt, 'Wassende Maan' is hier wel even op zijn plaats. De verhouding tussen de Zon en de Maan, de twee meest zichtbare hemellichamen, geven je informatie over de 'grondhouding' van waaruit iemand in het leven staat. Als we een horoscoop onderzoeken waarin de Maan zich ergens bevindt tussen 'nieuw' en nog net niet helemaal vol, dan is er, andere invloeden daargelaten, een grotere gedrevenheid om 'op te klimmen' of (meer dan gemiddeld) iets in jezelf te ontwikkelen waarmee je jezelf zichtbaar in de buitenwereld neer kunt zetten (zie in dit verband pagina 133 van mijn boek, Eclipsen in de Astrologie). Kortom er is dan sprake van een grotere opwaartse kracht (groeikracht) dan wanneer de Maan aan het afnemen is. Bij of met een afnemende Maan kan de gerichtheid op de buitenwereld er wel degelijk ook zijn. Maar diep van binnen, meestal onbewust, weet men dat het er niet meer om gaat om per se naar buiten toe iets te moeten presteren. Dit kan remmend werken op de ambitie hoewel men natuurlijk, al naar gelang de inrichting van de horoscoop, nog steeds kan schitteren in de spotlights.

Elke houthakker overigens weet dit. Wanneer de bomen gekapt worden met wassende Maan dan zit het hout vol vocht en duurt het langer voordat het droog genoeg is voor bewerking. Daarom wordt er gekapt met afnemende Maan. Het hout heeft minder water en is dan ook vele malen droger omdat de groeikracht minder is.

Hetzelfde effect geldt voor punt twee, m.b.t. de prenatale Nieuwe Maan. Om dit artikel leesbaar te houden gaan we niet verder in op dit laatste punt. Nogmaals, zie hiervoor het boek Eclipsen in de Astrologie, vanaf pagina 133.     

De magistry-planeten: Mercurius, Venus en Mars

Voor het in kaart brengen van iemands ‘werk/carrière-pad, onderzocht Lilly, naast de geniture (zie het artikel geniture EW en AW op deze site), in eerste instantie de planeten Mercurius, Venus en Mars.[1] Dit ‘trio’ omvat door de bank genomen alles waar we in ons beroep mee te maken hebben. Zij verlenen de nodige ‘magistry’ (vakmanschap, kunde of talent) zoals Lilly dit noemt. Daarmee verdeelt hij in feite het soort beroep dat we uitoefenen, in grofweg drie categorieën: 

 

Categorie een, Mercurius

Mercurius vertegenwoordigt onder meer het intellect en het vermogen om strategisch te kunnen plannen. Mercurius brengt vaardigheden en expertises voort die te maken hebben met schrijven, ordening, astrologie, psychologie en filosofie, handel, marketing, verkeersregelaars, onderwijs en, samen met Mars, wetenschap. Natuurlijk ook de communicatie in zijn algemeenheid en alles wat met verbindingen te maken heeft, wegen en infrastructuur. Ook allerlei precisiewerkjes als boekbinding, naaien van kleren, repareren of maken van klokken, et cetera.

 

 

Categorie twee, Venus

Venus vertegenwoordigt in deze categorie de toewijding voor wat het maar is waar we onze zinnen op hebben gezet (in negatieve zin geeft Venus een over de top soort gehechtheid). Ze is de liefde voor het vak wat maakt dat we gemotiveerd blijven. Ze schenkt het vermogen om harmonisch samen te brengen en water bij de wijn te doen. Het is de planeet die bovenstaande met betrekking tot Mercurius (en Mars, verderop) balanceert of, anders gezegd, een plaats weet te geven binnen het algehele functioneren. Venus is de lijm waarmee wat het maar is, bijeen wordt gehouden. Ze herstelt, heelt, verzacht en bemiddelt. Drogisterijen, apotheken en parfummakers, juweliers (geldzaken) mode, en mode ontwerpers, nagelstudio’s, kleermakers, garderobe medewerkers, kappers, gastheren en gastvrouwen vallen onder Venus. Evenals muziek en kunst in het algemeen en alles wat het leven verfraait, aangenaam en comfortabel maakt. Venus schenkt affiniteit met de natuur, waardoor men zich ook aangetrokken kan voelen tot beroepen in de land- of tuinbouw alsmede de veeteelt.

 

 

Categorie drie, Mars

Mars schenkt de fysieke gesteldheid én het lef om nieuwe wegen in te slaan. Mars kan er voor zorgen dat we op een andere dan de gebruikelijke manier naar dingen gaan kijken en schenkt de moed, als dat nodig is, om ten strijde te trekken (leger). Hij vertegenwoordigt competitiedrang en voorziet in de kracht om zwaar en desnoods grof werk te verrichten. Mars in tegenstelling tot Venus, breekt af (sloopt) als dat nodig is en werkt met vuur (smederijen), wapens en scherpe gereedschappen. In opbouwende zin gaat Mars over grote (bouw)projecten, de techniek én over wetenschap. Wetenschap, een eigenschap van Mars waar in veel klassieke geschriften melding van wordt gemaakt maar vrijwel nooit in de moderne beschrijvingen over deze planeet. Maar, niet voor niets is Mars de geniture van Einstein (en van Marie Curie, verderop). Wetenschap is in feite niets anders dan veredelde of verfijnde technische kennis. Een accent op Mars brengt artsen voort (chirurgen) en hulpverleners (Mars, als de ridder van de horoscoop, zet aan om te willen redden).

 

Planeet van het trio Mercurius, Venus en Mars die de boventoon voert

We dienen dus, als we uit willen gaan van deze methodiek, allereerst de kracht/waardigheid van de hierboven genoemde planeten in kaart te brengen. De planeet die van dit trio de boventoon voert, geeft de duidelijkste indicatie onder welke van de drie categorieën we in eerste instantie dienen te kijken, voor het vaststellen van het beroep. Je kunt voor het ontdekken van de geniture het eerder genoemde artikel over de geniture raadplegen op deze site en alle punten nalopen, maar ik stel voor om hiervoor een kortere en eenvoudigere route te nemen. We onderzoeken voor een eerste snelle scan eerst even de essentiële waardigheden, de planeet van dit trio met de hoogste almuten, (zie tabel essentiële waardigheden) en onderzoeken de planeet die qua huispositie hiervoor het meest in aanmerking komt.

 

Egyptische tabel essentiële waardigheden

Aspecten van de Maan

 

Als toevoeging op bovenstaande strekt het tot voordeel, als de Maan een aspect maakt met een van deze drie planeten. Maakt de Maan met alle drie een aspect, geef dan de voorkeur aan de planeet die met de Maan in de kleinste orb staat. Als de geniture door een van deze planeten wordt vertegenwoordigd, wat natuurlijk vaak het geval is, dan hebben we daarmee meteen een duidelijk spoor waarop we verder kunnen borduren.

 

[1] Volgens Benjamin Dykes in zijn boek The Astrology of Sahl B. Bishr (pagina 679), baseert Lilly zich hiermee op het werk van al-Andarzaghar, Perzisch astroloog. We vinden deze benadering echter ook in Ancient Astrology Theory and Practice, van Firmicus Maternus (vierde eeuw), pagina 145, waar Lilly ook bekend mee was.

 

Voorbeeld 1. Marie Curie

Nadat we de meest dominante planeet van het trio Mercurius, Venus en Mars gevonden hebben, onderzoeken we eerst even of er voldoende ambitie in de horoscoop aanwezig is. Wel, de geniture in deze horoscoop volgens PlanetDance is, niet verbazingwekkend, Mars. Deze is hiermee ook meteen de magistry-planeet. Mars schenkt naast sport in negatieve zin, de behoefte om als een uit de heup schietende woesteling door het leven te gaan, ook technisch inzicht. Technisch inzicht hóórt bij Mars. Mars gaat daarnaast over grote bouwprojecten en wetenschap. A la Mars durft men bovendien af te wijken van de gangbare paden en risico’s te nemen. Hiermee schenkt Mars een uitvindersgeest en het vermogen om te improviseren.  

 

Ambitie

Op haar tiende huis bevindt zich het teken Weegschaal. De heer van Weegschaal, Venus, zien we samen met nog een handjevol planeten, waaronder de geniture Mars en heer één, in het elfde huis in Schorpioen. Het elfde huis heeft sociale gelijk-waardigheid en vernieuwing hoog in het vaandel en het teken Schorpioen waarheidsvinding en onderzoek.

De geniture (Mars), tevens de heer van haar MC, staat conjunct heer één, Saturnus, én in de term van Saturnus. Met al deze aan het tiende en eerste huis verbonden invloeden kunnen we er zeker van zijn dat ze beschikt over een uitzonderlijk sterke ambitie.

Mars

Van het trio Mercurius, Venus, Mars, voert zoals gezegd Mars de boventoon. Deze planeet is daarmee leidend als het gaat om het vinden van het beroep. Pionieren zit in het bloed van Mars en daarmee in het bloed van hen, bij wie deze planeet een prominente plaats inneemt. Marie Curie was een onderzoekster (Schorpioen) en pionier (Mars), met name op het terrein van de radioactiviteit. Ze won de nobelprijs voor natuurkunde én de nobelprijs voor scheikunde. Samen met haar dochter Irene (heer vijf, Venus) was ze bovendien een voorvechtster voor vrouwenemancipatie (Venus conjunct Mars in huis elf).

We zien we dat haar Zon heer acht is, die zich in het teken Schorpioen bevindt. Het diep graven en bloot leggen van kernzaken heeft haar uiteindelijk in fysieke zin het leven gekost. Het schadelijke (dodelijke) effect van radioactieve straling (dit zijn zaken die in de portefeuille van heer acht zitten) waaraan ze regelmatig bloot stond, was in die tijd nog niet bekend.

Samenvatting Marie Curie

We kunnen met de gevonden aanwijzingen natuurlijk nooit met honderd procent zekerheid beweren dat de horoscoopdraagster een wetenschapper is. We zien echter wel met Mars als haar magistry planeet, een nadruk op zwaar werk (ze werkte in eerste instantie onder erbarmelijke omstandigheden) en onderzoekswerk (Mars in Schorpioen). We weten ook Marie Curie zich niet liet imponeren door het elitaire mannenbolwerk waartoe de wetenschap destijds behoorde en ging haar eigen weg (Mars). Wat we mogen concluderen, is dat de horoscoopdraagster een vasthoudende (vaste kruis) onderzoekster is, een vorser met een technische inslag (Mars), die niet rust voordat ze haar doel heeft bereikt, en die onder meer gemotiveerd wordt door een sterke sociale betrokkenheid (elfde huis). 

Wel, dit is al heel wat. We zitten ermee op het goede spoor voor wat betreft haar beroep en dat is méér dan voldoende. We hoeven namelijk niet te verwachten dat we het beroep exact kunnen voorspellen. 

Meerdere aanwijzingen

Maar, bovenstaande kunnen we wel wat scherper stellen. Onderzoek ook, maar dit staat los van deze methode, magistry, die we hier bespreken, het tweede- en zesde huis. Wat we daar vinden scharen we onder de 'paraplu' van de magistry planeet Mars. Met Jupiter in huis twee heb je een aanwijzing voor een beroep waar gebruik gemaakt wordt  van 'hogere' studies. Het teken Tweelingen op huis zes verwijst naar het element lucht (denken, verbinden, communicatie). Heer zes in Boogschutter kan aangeven;  werk waarbij naar bredere verbanden wordt gezocht, wellicht in een laboratorium (twaalfde huis) als werkterrein. 

 

Voorbeeld 2. Coco Chanel

We onderzoeken welke planeet van het trio Mercurius, Venus en Mars, de beste kaarten heeft. Je kunt meteen zien dat dit Mercurius is. Hij staat in zijn eigen teken Maagd in het tiende huis (Hoofdhuis) en is daarmee super sterk. Mars is een goede tweede (bevindt zich eveneens in een hoofdhuis) en Venus wordt daarmee nummer drie.

Maar, we moeten hier even wat meer aandacht aan geven vanwege het feit dat PlanetDance, niet Mercurius maar Mars de heer/geniture van deze horoscoop maakt. In mijn artikel aangaande de geniture waarschuw ik ervoor voorzichtig te zijn met computerberekeningen aangaande de geniture, en raad ik je aan om áltijd het laatste woord te houden. De hoeveelheid aan gegevens waar een computerprogrammeur rekening mee moet houden, maakt dat hier regelmatig fouten mee worden gemaakt. Dat is de maker niet te verwijten, want als je alleen al kijkt naar de verschillende huizensystemen waarmee rekening moet worden gehouden, dan begrijp je al snel waarom dit zo is. Maar om verwarring te voorkomen heb ik hier de grafiek m.b.t. de geniture niet afgebeeld.

Mars, als we daar even goed naar kijken, staat peregrine (zie artikel aangaande de geniture) en heeft daarmee géén essentiële waardigheid. Hij staat wel in een hoekhuis wat hem sterker maakt dan Venus die in een vallend huis staat, maar het zevende huis is nu niet bepaald zijn favoriete stek, iets waar een computer geen rekening mee houdt. Mercurius kortom, is dé planeet die onze onverdeelde aandacht verdient. 

Als we geen voorkennis zouden hebben, dan kun-nen we haar horoscoop m.b.t. haar beroep, op de volgende manier samenvatten: Maagd op het tiende huis met daarin de magistry-planeet, Mercurius, schenkt met betrekking tot het beroep zakelijk instinct, affiniteit met handel, koop en verkoop, oog voor detail en daarmee precisiewerk-zaamheden (onder meer naaien) tot en met de boekhouding en andersoortige administratieve zaken.

Dit alles is misschien niet het eerste wat in je opkomt als je denkt aan Coco Chanel, maar naast ontwerpen van kleding, is dit wél haar core-business geweest. Met haar ijzersterke handels-geest en marketing vaardigheden a la  Mercurius, heeft ze een compleet imperium (tiende huis) weten op te bouwen.

 

Creativiteit en mode  

Hoe zit het dan met haar creativiteit en gevoel voor schoonheid en mode zul je je misschien afvragen. Kijk hiervoor onder meer naar het MC. Het MC in Weegschaal benadrukt gevoel voor schoonheid en mode, en kijk ook naar heer zes in Leeuw (tevens de heer van haar MC), Venus.

Met de heer van het MC, Venus, in het teken Leeuw conjunct de Zon, mogen we de creativiteit en het showelement nog wat extra onderstrepen. Mercurius, heer tien en daarmee óók de planeet die met haar roeping (tiende huis) verband houdt, bevindt zich, last but not least, in de térm van Venus. Dat wil zeggen dat Chanel voor haar maatschappelijke manifestatie, mede ‘gestuurd’ wordt  door Venus. Het naaien van kleren valt eveneens onder Mercurius.

Coco (haar werkelijke naam is Gabriëlle Chanel) leerde naaien (m.n. mutsjes) in een nonnenklooster in Frankrijk. Daar werd ze nadat haar moeder was overleden, op twaalfjarige leeftijd achtergelaten door haar vader en nooit meer opgehaald. Hierin zien we de werking van heer vier in acht en heer acht in vier. Het is natuurlijk geen wet van Perzen, maar niet zelden geeft dit een problematische jeugd en traumatische ervaringen die nooit meer echt verwerkt worden, vooral als daarbij de Maan (moeder) ook nog eens vierkant Saturnus staat.