Real Astrology, Willem Simmers

Actualiteitsanalyse 

Bij het bespreken van een actualiteitsanalyse nemen we slechts kort de speerpunten van je geboortehoroscoop door (zowel je westerse als je Indiase horoscoop) die je, en dit is belangrijk, in een eerder stadium bij me hebt laten maken. Is dit langer dan tien jaar geleden, dan wordt de horoscoop opnieuw vanaf de basis op een uitgebreide manier geduid. In dat geval geldt het tarief van de standaard geboortehoroscoop.

Om niet in een herhaling van zetten terecht te komen, zal ik je bij aanvang van het consult vragen welke zaken of onderwerpen je nader toegelicht zou willen hebben. 

Nadat we de huidige stand van zaken onder de loep hebben genomen werpen we natuurlijk ook een blik vooruit.

Net als bij de uitgebreide standaard horoscoop, wordt alles opgenomen. Na afloop wordt de opname je toegezonden als mp3 bestand via WeTransfer.

Duur van het consult: circa 1 uur

Kosten: € 125,-  (175,- wanneer de geboortehoroscoop langer dan tien jaar geleden is besproken en er niet recent een actualiteitsanalyse heeft plaatst gevonden).

De kosten kunnen van te voren worden overgemaakt op IBAN NL70 ASNB 8832 4072 64 t.n.v. W Simmers