Real Astrology, Willem Simmers

I N S C H R I J F F O R M U L I E R    V O O R   D E   C U R S U S    U U R H O E K A S T R O L O G I E

Heb je de informatie over wat de cursus precies behelst nog niet gelezen, doe dit dan eerst voordat je je inschrijft. Onder het inschrijfformulier dat je hier aantreft, vind je de informatie over de kosten en een paar specifieke regels aangaande de procedure en het framewerk waarbinnen deze cursus zijn beslag heeft. Het is voor een fijne samenwerking en goede gang van zaken, belangrijk dat je hier van op de hoogte bent.

Geef in het berichtenvenster aan of je je inschrijft voor deel één, deel twee, of voor beide delen.Kosten deel één van de onlinecursus uurhoekastrologie: € 150,- 

Kosten deel twee van de onlinecursus uurhoekastrologie: € 100,-

Kosten voor beide delen van de onlinecursus uurhoekastrologie: € 250,-


Je staat definitief ingeschreven voor het cursusdeel waarvoor je je hebt aangemeld, zodra het benodigde bedrag is bijgeschreven op mijn bankrekening (zie hiervoor het tabblad Contact). Restitutie is niet mogelijk


Huisregels

  • Deel een van deze cursus bestaat uit vier modulen. Je hebt per module drie maanden de tijd om het huiswerk in te sturen. (Dit betekent dat je in een jaar tijd deel één kunt afronden). Heb ik na die 3 maanden na inzending van een module nog niets van je terugontvangen, dan ga ik er van uit dat je geen belangstelling meer hebt en vervalt daarmee helaas je inschrijving. 
  • Deel twee (gevorderden) bestaat uit drie modulen. Ook voor dit tweede deel gelden dezelfde voorwaarden als voor deel één van de cursus.
  • Schrijf je je meteen in voor beide delen van deze cursus, ook dan gelden dezelfde regels als hierboven. Dit betekent dat je de complete cursus kunt afronden in een jaar en negen maanden.   

    O P S T U R E N   V A N   D E   O E F E N I N G E N        

De procedure

Nadat je de oefeningen ontvangen hebt kun je de pagina's die betrekking hebben op de oefeningen uitprinten. Op deze oefenpagina's kun je dan met de hand intekenen wat nodig is en de antwoorden opschrijven (je mag dit natuurlijk ook met de computer doen -heel graag zelfs-  in Word of met Photoshop, als je hier handig in bent).  Daarna scan je de oefeningen in, en kun je ze naar me mailen als bijlage.

Bovenstaande is de meest eenvoudige en snelste methode. Maar, mocht dit een probleem voor je zijn dan kun je de oefeningen aan me opsturen via de gewone post. Zie adres bij Contact.

Nieuwe modulen worden, als deze niet eerder al zijn verzonden, rond de eerste en de vijftiende van de maand verzonden.


Literatuur. Cursusboek 'Uurhoekastrologie'

Er is slechts één boek dat je verplicht bent om aan te schaffen voor deze cursus, en dat is het boek dat je hier afgebeeld ziet: 'Uurhoekastrologie. De kracht van voorspellende astrologie'

Door heel de cursus heen wordt er steeds naar dit boek (dat van zichzelf ook een cursusboek is) verwezen. Je hebt dit boek dan ook absoluut nodig om de cursus goed te kunnen volgen. Klik op het boek (de afbeelding hiernaast) om het te bestellen.

Op het Engelstalige gebied is vooral het boek van John Frawley - The Horary Textbook - een aanrader om te lezen. 

De 33 voorbeeldhoroscopen waar we in deel twee van de cursus mee gaan werken, zijn afkomstig uit zowel mijn eigen archief als uit het archief van collega astrologen (John Frawley, Herman Van Roey, Kathryn Silvestre, Fotini Christodoulou en anderen). Uiteraard heb ik hiervoor hun volledige toestemming (en medewerking) gekregen. Linken naar hun site vind je op mijn linkenpagina. 

 

INSTAPPEN OP DEZE CURSUS KAN OP ELK GEWENST MOMENT